2014-07-22
Jak pozwać anonimowego internautę do sądu cywilnego?

Dzisiejsza „Rzeczpospolita” donosi o kolejnym orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (II SA/Wa 569/14), które dotyczy bardzo istotnego w praktyce problemu udostępniania danych osobowych użytkowników Internetu na potrzeby dochodzenia praw w postępowaniu cywilnym. Niestety, mimo powszechnej zgody co do konieczności znalezienia rozwiązania tego problemu, od dłuższego czasu sądy nie potrafią się z nim uporać.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 marca 2012 r. (sygn. akt II SA/Wa 2821/11) uznał, iż udostępnianie danych eksploatacyjnych (w tym danych o numerze IP) podlega ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z którą usługodawca może udzielić informacji o usługobiorcy jedynie organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (art. 18 ust. 6). Jednocześnie WSA nie znalazł podstawy prawnej do udostępnienia takich danych w ustawie o ochronie danych osobowych (więcej: Gerard Karp "Czy e-usługodawca może udzielić informacji o swoich użytkownikach osobie prywatnej? WSA mówi: nie").

Naczelny Sąd Administracyjny zajmując się tą samą sprawą, w której wypowiadał się WSA (wskutek skargi wniesionej przez GIODO), w wyroku z dnia 21 sierpnia 2013 r. zajął odmienne stanowisko, uznając, że usługodawca może przekazać dane użytkownika serwisu, jednak tylko wówczas, jeśli w jego ocenie zgłaszający ma uzasadniony interes prawny. Z uzasadnienia wyroku wynikało jednak, że ocena taka może być w zasadzie dowolna (więcej: Paweł Lipski „Można udostępniać dane podmiotom prywatnym, ale nie trzeba i nie warto (analiza wyroku NSA)").

Ta linia orzecznicza wydaje się jednak podlegać dalszym zmianom.  21 lutego 2014 r. zapada wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 2324/12), w którym sąd uznał, że przepisy prawa telekomunikacyjnego i ustawy o ochronie danych osobowych należy interpretować łącznie, biorąc ponadto pod uwagę przepisy konstytucji dotyczące prawa do sądu (bliżej o stanie faktycznym w „Rzeczpospolitej”). Tym samym doszedł do wniosku, że udostępnienie przez operatora telekomunikacyjnego danych osobie, która zamierzała wnieść prywatny akt oskarżenia, „wydaje się możliwe”.

W tym samym kierunku wydaje się zmierzać najnowsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, o którym mowa w dzisiejszej prasie. Uzasadnienie tego nieprawomocnego wyroku, nie jest jeszcze publicznie dostępne, niemniej z publikacji prasowych wynika, że WSA zrobił kolejny krok ku rozszerzeniu uprawnień informacyjnych osób, które chcą zidentyfikować autorów wpisów w Internecie w celu dochodzenia przeciwko nim roszczeń. WSA uznał, że wystarczy poinformowanie administratora o zamiarze złożenia pozwu o naruszenie dóbr osobistych, aby ten musiał dane autora wpisu udostępnić wnioskodawcy. Administrator nie powinien przy tym oceniać, czy wpisy zasługują na ochronę z art. 24 kodeksu cywilnego.

Z jednej strony nie dziwi obecny trend orzecznictwa. W sprawach dotyczących naruszeń prawa dokonanych przez użytkowników serwisów internetowych mamy niestety do czynienia z sytuacją, którą trzeba ocenić jako nieprawidłową – polegającą na stworzeniu w ramach orzecznictwa z przepisów różnych ustaw tarczy uniemożliwiającej skuteczne wniesienie powództwa cywilnego przeciwko zazwyczaj anonimowemu użytkownikowi serwisu internetowego.

Ostatnio nawet Sąd Najwyższy (choć chyba nieświadomie) wpisał się w ten trend, uznając, że „Niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca i adresu zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną jest brakiem formalnym pozwu uniemożliwiającym nadanie mu prawidłowego biegu.” (uchwała z 17 lipca 2014 r. sygn. akt III CZP 43/14).

Nie powinno dziwić zatem, że w rezultacie przyjęła się praktyka nadużywania procedury karnej w celu uzyskania w jej ramach danych domniemanego naruszyciela w Internecie.

Z drugiej jednak strony nie można odmówić racji tym, którzy wskazują na wątpliwości związane z tym, że po udostępnieniu danych wnioskodawcy brak jest możliwości zweryfikowania ich dalszego wykorzystania zgodnie z deklarowanym celem, co wiąże się chociażby z odpowiedzialnością administratora, które takie dane udostępnił.

Zapewne zatem bez interwencji ustawodawcy nie uda się wypracować idealnego rozwiązania. Na razie pozostaje trzymanie ręki na pulsie bieżącego orzecznictwa.


Komentarze
Lexim: Jestem ciekaw jak wygląda sprawa z sieciami dla typowo anonimowych osób takie jak TOR lub ICE. Skoro specjaliści policyjni nie są wstanie wskazać konkretnej osoby to co dopiero biegli sądowi. Wiadomo jeżeli jest znane IP to wszystko idzie łatwo ale co gdy pojawią się schody.
2014-07-22

Tomasz Zalewski (autor): Utrudnić identyfikację w Internecie można na wiele różnych sposobów. TOR jest jednym z nich. Problem polega na tym (co opisuję), że nawet, jeśli użytkownik specjalnie nie starał się ukrywać swojej tożsamości (swojego numeru IP), to i tak odkrycie, kim jest, może w polskich realiach sądowych nastręczać wiele problemów.
2014-07-23
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
2018
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)dane osobowe (12)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)własność intelektualna (8)webinarium (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)utwory (6)licencja (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)Znalezione Polubione (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawo konsumenckie (5)prawnicy (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)embedding (5)dozwolony użytek (5)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)chmura (4)reklama (4)dane (4)copyrights (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)treści (3)RODO (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)baza danych (3)monitorowanie użytkowników (3)ryzyka cloud computing (3)inwigilacja w sieci (3)Usedsoft (3)sprzedaż programu (3)link (3)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Uber (2)Chambers & Partners (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)metawyszukiwarki (2)prawa producentów fonogramów (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)GIODO (2)ankiety online (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)Platformy internetowe (2)SABAM. Scarlet Extended (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)cookies (2)FinTech (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)sztuczna inteligencja (2)prawo angielskie (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)administrator forum internetowego (2)cloud computing dla prawników (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)QC Leisure (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)aplikacja mobilna (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)gry hazardowe (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)adaptacje filmowe utworów (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)pobranie (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)Murphy (1)Creative Commons (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)transmisja (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)ochrona opisów produktów (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)podatki (1)certyfikat (1)social media (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)loterie (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)fan page (1)bring your own device (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)usługi cyfrowe (1)prawa artystów wykonawców (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)Deutsche Grammophon (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję