Ostatnie Wpisy
2016-12-07

Od wielu lat zajmuję się doradztwem dla startupów technologicznych. W sposób bardziej oficjalny co najmniej od roku 2009, kiedy to zainicjowałem współpracę z Aula Polska (mój pierwszy wykład 24 września 2009 r.) i uruchomiliśmy program doradztwa pro bono Internet Start Up (dziś nazwalibyśmy go pewnie akceleratorem). Jednocześnie ja osobiście jestem od wielu lat zaangażowany w doradztwo dotyczące prawa zamówień publicznych. Te sfery często się ze sobą krzyżują. Dziś kilka słów na ten właśnie temat.   

2016-11-24

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 16 listopada 2016 r. w sprawie Soulier, C‑301/15, wypowiedział się przeciwko możliwości stosowania mechanizmu typu opt-out dla udzielania przez autorów książek niedostępnych w obrocie handlowym zgody na korzystanie z tych książek w formie cyfrowej. 

2016-11-22

W Gazecie Prawnej został omówiony ciekawy wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 r. (sygn. akt V ACa 929/15). Wyrok dotyczy interesującego stanu faktycznego – aby uniknąć opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niektórzy hotelarze zawierali umowy z pewnym stowarzyszeniem, przekazując im w dzierżawę odbiorniki telewizyjne umieszczone w pokojach. Z kolei to stowarzyszenie bezpłatnie udostępniało te odbiorniki gościom hotelowym. Więcej szczegółów można znaleźć w przywołanym artykule i uzasadnieniu wyroku.

2016-09-27

Zapraszam do lektury artykułu pt. Wybór prawa jako klauzula abuzywna w umowach konsumenckich zawieranych przez Internet", którego mam przyjemność być współautorką. Materiał opublikowany został w trzecim numerze iKAR 2016 (Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny). Wydanie poświęcone było problematyce ochrony konsumentów. 

2016-09-14

W dniu 8 września 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny* odniósł się do problemu linkowania jako formy naruszenia majątkowych praw autorskich w Internecie. Trybunał w wyroku w sprawie GS Media przeciwko Sanoma Media Netherlands (sygn. akt C-160/15) uznał, że publikacja linku do utworu umieszczonego w Internecie bez zezwolenia podmiotu praw autorskich stanowi "publiczne udostępnienie", a w konsekwencji może naruszać autorskie  prawa majątkowe, o ile osoba linkująca wiedziała o braku takiego zezwolenia, przy czym w przypadku, gdy publikacja linku następuje w celu zarobkowym, to należy przyjąć domniemanie, że umieszczenie linku zostało dokonane z pełną świadomością, że treść, do której prowadzi link, jest chroniona i ze świadomością ewentualnego braku zezwolenia podmiotu praw autorskich na publikację w Internecie. 

Wyrok TSUE istotnie wpływa na praktykę korzystania z Internetu na co dzień.

Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Aleksandra Kunkiel-Krynska komentuje Zmniejszenie wartości rzeczy a testowanie?
Archiwum
2016
Tagi
prawo autorskie (30)e-commerce (19)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)Internet (13)
naruszenie prawa w internecie (13)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (12)e-sklep (11)regulaminy (11)opłaty reprograficzne (11)e-handel (11)orzecznictwo sądów polskich (10)sklep internetowy (10)numer IP (10)dane osobowe (9)cloud computing (9)licencje (9)e-sprzedaż (9)własność intelektualna (8)webinarium (8)klauzule abuzywne (8)handel elektroniczny (8)znaki towarowe (8)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)sprzedaż w internecie (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)Znalezione Polubione (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)dyrektywy (6)linkowanie (6)licencja (6)orzeczenia (5)TSUE (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)utwory (5)dowody (5)poufność (5)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)dozwolony użytek (4)embedding (4)utwór (4)embed (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)użytek prywatny (4)platforma ODR (4)prawa pokrewne (4)rozpowszechnianie (4)reklama (4)dane (4)copyrights (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)embedowanie (4)prawo konsumenckie (4)dokumenty elektroniczne (4)technologie (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)inwigilacja w sieci (3)Usedsoft (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)ochrona baz danych (3)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (3)chmura (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)SABAM. Scarlet Extended (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)cookies (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)spory konsumenckie (2)audyt oprogramowania (2)dystrybucja (2)cloud computing dla prawników (2)blockchain (2)monitorowanie użytkowników (2)ukierunkowane (2)metawyszukiwarka (2)blog (2)właściwości pliku (2)sklepy internetowe (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)strona internetowa (2)nowe technologie (2)legalny użytkownik (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)monitorowanie treści (2)Facebook (2)promocja (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)varia (2)licencja pudełkowa (2)GIODO (2)ankiety online (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)transmisja (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)ochrona opisów produktów (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)prawo angielskie (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)administrator forum internetowego (1)loterie (1)Procurement Explorer (1)UKE (1)egzemplarz (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)usługi świadczone drogą elektroniczną (1)artystyczne wykonanie (1)ACTA (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)MS Word (1)prawa artystów wykonawców (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)Google Reader (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)bitcoin (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)gry hazardowe (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)koszty cloud computing (1)patenty (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję