2014-03-26
Copyright levies – podsumowanie roku 2013 i spojrzenie w przyszłość

Już ponad rok minął od ostatniego wpisu nt. tzw. opłat reprograficznych (zwanych inaczej opłatami prawnoautorskimi lub od czystych nośników i urządzeń, ang. copyright levies). Przewidywałem, że rok 2013 będzie rokiem opłat reprograficznych, i chyba się nie myliłem, ponieważ w ubiegłym roku to zagadnienie  regularnie zaczęło pojawiać się w mediach. Także orzecznictwo sądowe, zarówno polskie, jak i europejskie, odnotowało w 2013 r. wyraźny  wzrost liczby spraw i przełomowych orzeczeń. Pozwoliłem sobie wybrać te zagadnienia, które moim zdaniem są najciekawsze.

Rok 2013 przyniósł nam zainicjowaną we wrześniu kampanię Kupuję Kopiuję, prowadzoną przez ZIPSEE i PIIT, której celem jest popularyzacja wiedzy o istnieniu opłaty reprograficznej, zasadach jej poboru i dystrybucji. Moim skromnym wkładem jest artykuł „Nowe technologie a prawo autorskie” opublikowany w dedykowanym serwisie internetowym. Kampania jest kontynuowana w bieżącym roku, pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2013 roku na dobre zaczęły się toczyć prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia, którego nazwę warto przytoczyć w całości: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. Nr 105, poz. 991, z późn. zm.).

Nowelizacja rozporządzenia ma przede wszystkim zaktualizować wykaz nośników i urządzeń, od których pobierane są opłaty. Część zmian jest oczywista – już prawie nikt nie korzysta z magnetowidów lub kaset magnetofonowych, więc nie ma potrzeby, aby nadal były one w wykazie, jednak pozostałe zmiany budzą więcej kontrowersji.  

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi proponują przede wszystkim dodanie do katalogu wszelkich urządzeń z funkcją nagrywania – głównie telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów, przy czym sugerują , aby w zestawieniu wymienione były nie konkretne urządzenia, lecz ich rodzaje. Przykładowo zamiast opisu „radio z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD”, miałby być opis „odtwarzacz audio, niezależnie od formatu nagrywanego dźwięku, w tym MP3”. Szczegółowy propozycji organizacji można prześledzić w zestawieniu przygotowanym przez ZIPSEE.

Jak się wydaje są to propozycje zbyt daleko idące. Już obecnie terminologia używana w ramach rozporządzenia do opisania poszczególnych urządzeń podlegających opłacie budzi wątpliwości (np. co to jest „MP3 Single function” albo „Komputerowy dysk STANDARD”). Wprowadzenie określeń odnoszących się nie do konkretnych urządzeń, lecz do ich rodzajów, spotęgowałoby to zamieszanie w sposób istotny. W praktyce byłoby to równoznaczne z nałożeniem na przedsiębiorców, zwłaszcza importerów, obowiązku analizy każdego nowego urządzenia, które wchodziłoby do sprzedaży pod kątem podlegania opłacie. Rozwój techniczny jest w tej dziedzinie tak szybki, a powstające urządzenia tak różnorodne, że jest pewne, iż dochodziłoby do wielu sporów dotyczących poprawności zaklasyfikowania urządzeń albo do określonej kategorii i stawki opłaty, albo co do podlegania opłacie w ogóle.

Kilka dni temu brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiedzialnymi za prace nad nowelizacją. Z ich wypowiedzi wynika, że katalog urządzeń i nośników ma mieć charakter zamknięty. Inaczej mówiąc, będzie opisywał konkretne urządzenia, a nie ich rodzaje. To dobra wiadomość.

Aby zapobiec obecnej sytuacji – stopniowej technicznej dezaktualizacji katalogu urządzeń i nośników - Ministerstwo zamierza jednocześnie wprowadzić do rozporządzenia obowiązek  jego regularnego przeglądu i aktualizacji.

Celem innych zmian, które mają dotyczyć systemu inkasa opłaty reprograficznej, jest jego uproszczenie oraz zminimalizowanie kosztów poboru opłat.

Przedstawiciele Ministerstwa wyraźnie wskazali, że nowelizacja rozporządzenia nie obejmie jednak wszystkich kwestii, których uregulowanie w świetle ostatniego orzecznictwa sądowego jest niezbędne. W ramach rozporządzenia nie można bowiem zmienić tych zasad naliczania opłaty, które wynikają z przepisów art. 20 ustawy prawo autorskie. Tymczasem prace nad planowaną nowelizacją prawa autorskiego są dopiero na bardzo wczesnym, koncepcyjnym etapie.
 
Wygląda zatem na to, że poczekamy jeszcze na pełne uwzględnienie wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Padawan C-467/08, z którego wynika że niezgodne z prawem unijnym są przepisy krajowe, które obciążają obowiązkiem odprowadzania opłat te transakcje, w których nabywcą jest osoba inna niż fizyczna i które są nabywane na potrzeby oczywiście niezwiązane ze sporządzaniem kopii na użytek prywatny. Być może wyrok zostanie częściowo uwzględniony poprzez eliminację z rozporządzenia tych urządzeń, które ze swej natury są wykorzystywane tylko w biznesie (np. drukarki wielkoformatowe lub drukarki o dużej wydajności).
 
Podobnie, nie zostanie także uwzględniony wyrok TS UE w sprawie Amazon przeciwko Austro-Mechana (C-521/11), z którego wynika obowiązek zapewnienia mechanizmu zwrotu opłat od nośników lub urządzeń, które były wcześniej zapłacone w innym państwie. Zdaniem Ministerstwa kwestia zwrotu opłat w razie re-eksportu urządzeń, od których uiszczono opłaty, a także w innych uzasadnionych przypadkach, powinna być rozwiązana na płaszczyźnie porozumień międzynarodowych.

W roku 2013 pojawiło się także kilka ciekawych wyroków dotyczących opłat reprograficznych, które zamierzam przybliżyć wkrótce w kolejnych wpisach.

 

 

Autorem wpisu jest Tomasz Zalewski
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)dane osobowe (13)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)e-sklep (11)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)numer IP (10)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)e-sprzedaż (9)webinarium (8)własność intelektualna (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)sunrise period (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)ETIAS (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)usługi cyfrowe (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)cyfrowa transformacja (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)dane nieosobowe (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję