2018-05-18
Królewski ślub, królewskie dobra osobiste & własność intelektualna

ślub meghan i harry'ego_ royal weddingŚlub księcia Harry’ego i aktorki Meghan Markle już jutro, 19 maja. Im bliżej tego wydarzenia, tym więcej „królewskich” doniesień w mediach, a ulice, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, zapełniają się gadżetami i pamiątkami z wizerunkami pary. Taka okazja zdarza się tylko raz na jakiś czas, a rangę wydarzenia śmiało porównać można do mistrzostw świata w piłce nożnej albo do finału Super Bowl. Pokusa skorzystania z tej popularności jest ogromna. Przed wprowadzeniem na rynek produktów opatrzonych wizerunkiem młodej pary lub ich imionami i nazwiskami, a także wykorzystaniem fotografii z ceremonii należy jednak zastanowić się, na podjęcie jakich czynności polskim przedsiębiorcom pozwalają przepisy prawa. Zanim to nastąpi, trzeba określić, który system prawny będzie właściwy dla tej oceny.

O tym, jakie dobra osobiste i w jakim zakresie przysługują młodej parze, decyduje prawo państwa ojczystego (art. 16 ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe; „p.p.m.”). W przypadku księcia Harry’ego jest to więc prawo brytyjskie. W przypadku Meghan Markle do czasu uzyskania obywatelstwa brytyjskiego (wymogi to: minimum 3-letni staż zamieszkania w Wielkiej Brytanii, znajomość języka angielskiego oraz zdanie egzaminu obywatelskiego), prawo amerykańskie. W Stanach Zjednoczonych ochrona dóbr osobistych uregulowana jest w prawie stanowym, a między tymi regulacjami występują istotne różnice, np. w stanie Indiana ochrona dóbr osobistych jest najszersza: dobra te chronione są przez okres życia ich dysponenta oraz 100 lat po jego śmierci, zaś katalog chronionych dóbr jest bardzo rozbudowany i obejmuje także gestykulację czy charakterystyczny sposób zachowania się.

W prawie brytyjskim nie istnieją samodzielne podstawy ochrony wizerunku czy prywatności. Podstawą ich ochrony może być jednak art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka.  W orzecznictwie sądów brytyjskich przyjmuje się, że ochronie może podlegać między innymi zaufanie (right to confidence). Przykładowo, opublikowanie zdjęć z cudzym wizerunkiem bez zgody tej osoby lub rozpowszechnienie cudzych danych osobowych stanowi naruszenie tego zaufania. Jednocześnie, prawo do prywatności może podlegać ograniczeniom ze względu na konieczność ochrony wolności wypowiedzi (art. 10 Konwencji). W sytuacji więc, gdy rozpowszechnienie cudzego wizerunku zostało dokonane w interesie publicznym albo w związku z ważnym dla społeczeństwa wydarzeniem albo wykonywaniem przez daną osobę funkcji publicznych, nie będzie ono stanowiło naruszenia. Oznacza to, że dopuszczalne jest wykorzystanie wizerunki młodej pary utrwalonego w związku z oficjalną częścią ceremonii w materiałach informacyjnych. Trudno jednak uznać, że komercyjne wykorzystanie wizerunku (np. sprzedaż kubków z wizerunkiem Harry’ego) mieści się w granicach swobody wypowiedzi. Działanie takie wymagało będzie zasadniczo zgody Harry’ego. Zgoda księcia wymagana będzie z całą pewnością na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w związku z prywatnymi chwilami pary (np. podczas podróży poślubnej do Botswany).

W przypadku, gdyby jednak doszło do naruszenia dóbr osobistych państwa młodych na terytorium Polski, o tym, z jakich środków ochrony (odszkodowanie, zadośćuczynienie, przeprosiny) mogliby skorzystać Meghan i książę Harry, (zgodnie z art. 16 ust. 2 p.p.m.) decydowały będą właściwe przepisy prawa polskiego (kodeks cywilny, prawo autorskie). Jeżeli naruszenie miałoby miejsce w środkach masowego przekazu, o możliwości żądania sprostowania lub podobnego środka decyduje prawo państwa, w którym znajdują się siedziba lub miejsce zwykłego pobytu nadawcy lub wydawcy (art. 16 ust. 3 p.p.m.).

Poza ochroną dóbr osobistych rozważyć trzeba jeszcze kwestię praw autorskich do fotografii i innych materiałów, na których wizerunki młodej pary zostaną utrwalone. Prawa te przysługiwały będą rodzinie królewskiej (rodzina królewska zapewne na podstawie umowy nabędzie je uprzednio od Alexiego Lubomirskiego). O powstaniu, treści lub ustaniu praw autorskich decyduje prawo państwa, gdzie ma miejsce korzystanie z tych praw. W przypadku Harry’ego i Meghan będzie to prawo brytyjskie. W przypadku naruszenia tych praw w Polsce, o środkach ochrony decydowało będzie prawo polskie.

Skoro o istnieniu, treści i zasadach korzystania z dóbr osobistych Harry’ego a także o istnieniu i treści praw autorskich do zdjęć w Polsce decyduje prawo brytyjskie, nie mogą ujść uwadze wytyczne dotyczące wykorzystywania wizerunku oraz innych symboli i oznaczeń kojarzonych z rodzina królewską ogłoszone przez Biuro Lorda Chamberlaina. Maja one jednak jedynie terytorialne zastosowanie (tj. w granicach Wielkiej Brytanii, chyba że zostały zawarte umowy międzynarodowe, na mocy których ich zakres terytorialny został rozszerzony). Poza tym terytorium, gdy prawo brytyjskie będzie właściwe, należy stosować reguły ogólne wynikające z konwencji.

Z wytycznych wynika, że na czas ceremonii zasady korzystania z wizerunku, symboli i oznaczeń zostały istotnie złagodzone. Co do zasady bowiem (Trade Marks Act of 1994) komercyjne korzystanie z królewskich oznaczeń, symboli, herbu, urządzeń i tytułów jest dozwolone wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody udzielonej przez członka rodziny królewskiej, którego to dotyczy. Wytyczne wprowadzają wyjątki od tej reguły. Przykładowo, zamieszczenie na pamiątkach czy memorabiliach wyrażenia „Dla uczczenia ślubu HRH Księcia Walii Harry’ego oraz Panny Meghan Markle, 19 maja 2018” jest generalnie dozwolone. Wymagane jest jednak spełnienie dodatkowych (w tym subiektywnych!) przesłanek: pamiątki muszą być w dobrym guście (!), powinny być wolne od jakiejkolwiek reklamy a także nie powinny sugerować, że wprowadzenie ich do obrotu spotkało się  królewską aprobatą lub nastąpiło na królewskie zamówienie.

W odniesieniu zaś do zdjęć wytyczne dopuszczają możliwość korzystania jedynie z tych, które zostaną zaakceptowane przez członków rodziny królewskiej. Zdjęcia takie zostaną udostępnione agencjom fotograficznym (np. Getty Images czy Shutterstock). Niemniej w przypadku oficjalnych zdjęć zaręczynowych, konieczne jest uzyskanie uprzedniej aprobaty Dworu Królewskiego, przy czym zgoda ta dotyczyć może jedynie celu informacyjnego (np. w materiale prasowym lub telewizyjnym). Wykluczone jest natomiast uzyskanie zgody na ich komercyjne wykorzystanie (np. zamieszczanie na pamiątkach, w reklamie).

Produkcja okolicznościowych gadżetów nie jest zatem od strony prawnej taka prosta. Tymczasem skala działalności gospodarczej związanej z tego typu wydarzeniami narasta także w Polsce. U nas rośnie zwłaszcza biznes związany z produkcją odzieży okolicznościowej, w tym tzw. odzieży patriotycznej. Często wykorzystywane są wizerunki postaci z najnowszej historii Polski. Nie mamy rodziny królewskiej, jednak nie oznacza to, że tematyka prawna związana z produkcją okolicznościowych produktów nie jest istotna także i u nas.

 

 

Artykuł autorstwa dr Darii Gęsickiej.


Komentarze
Thomas: Skomplikowany temat....ale bardzo ciekawe ! ;)
2018-05-25

Daria: Cieszę się, że wpis się spodobał.
2018-06-22

Ewa: Bardzo ciekawe.
2018-06-22
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)dane osobowe (13)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)licencje (10)e-sprzedaż (9)webinarium (8)własność intelektualna (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)blockchain (4)utwór (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)embed (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)inwigilacja w sieci (3)Usedsoft (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Uber (2)Chambers & Partners (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)Platformy internetowe (2)SABAM. Scarlet Extended (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)cookies (2)Svensson (2)FinTech (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)administrator forum internetowego (2)cloud computing dla prawników (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)ukierunkowane (2)reklamacje (2)metawyszukiwarka (2)właściwości pliku (2)blog (2)cyberbezpieczeństwo (2)sklepy internetowe (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)OHIM (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)Aula Polska (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)kwalifikowany certyfikat (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)cyfrowa transformacja (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)dane nieosobowe (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)druk 3D (1)smart contracts (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)adaptacje filmowe utworów (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)baza EBD (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)startup (1)Royal Wedding (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)EUIPO (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)podatki (1)statystyka (1)social media (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)ETIAS (1)plagiat jawny (1)ethereum (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)Dostawcy treści online (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)usługi cyfrowe (1)prawa artystów wykonawców (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)partnerstwo innowacyjne (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję