2018-01-02
Aplikacja i strona to nie wszystko

W dniu 20 grudnia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C‑434/15 (Asociación Profesional Élite Taxi v. Uber Systems Spain), mający duże znaczenie dla wszystkich platform internetowych, które pośredniczą lub agregują usługi. Do tej pory zazwyczaj platformy takie były klasyfikowane jako podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną. W świetle wyroku Trybunału okazuje się, że część z nich należy traktować jako podmioty świadczące innego rodzaju usługi. Dla Ubera oznacza to, że świadczy on de facto usługi transportowe, a konsekwencją tego jest m.in. to, że kierowcy Ubera będą musieli posiadać odpowiednie licencje, zdawać egzaminy, prowadzić działalność gospodarczą i mieć kasy fiskalne. Każda z platform powinna zatem teraz starannie przeanalizować konsekwencje tego wyroku dla swojej działalności.

Warto wskazać, że we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału, których przedmiotem były tzw. usługi mieszane, opowiedziano się za szeroką wykładnią pojęcia „usługi społeczeństwa informacyjnego”. Przykładowo, w wyroku z 4 maja 2017 r. w sprawie C-339/15 (Luc Vanderborgt) Trybunał uznał, że dentysta prowadzący stronę internetową w celu informowania pacjentów o różnego rodzaju świadczeniach leczniczych, które wykonywał w swym gabinecie, świadczy za pośrednictwem tej strony usługi społeczeństwa informacyjnego i w związku z tym może, za jej pośrednictwem, reklamować swoje usługi, wbrew wynikającemu z przepisów samorządowych zakazowi reklamy.

Czy Uber świadczy usługi świadczone drogą elektroniczną?

W ramach wspomnianego wyroku Trybunał przedstawił wskazówki, jak rozumieć pojęcie "usługi społeczeństwa informacyjnego" stosowane w dyrektywie o handlu elektronicznym (dyrektywa 2000/31/WE), czyli – używając polskiej terminologii – „usługi świadczone drogą elektroniczną”.

Wyrok dotyczył usług świadczonych przez Ubera. W dużym skrócie – Trybunał uznał, że Uber nie świadczy usługi społeczeństwa informacyjnego. Stwierdził on bowiem, że usługa pośrednictwa świadczona przez Ubera jest nieodłącznie powiązaną z usługą transportową, a zatem należy ją sklasyfikować jako "usługę w dziedzinie transportu".

Trybunał zauważył, że Uber świadczy, formalnie rzecz biorąc, usługi pośrednictwa (parowania) przy pomocy aplikacji, jednak uznał, że usługi te są zbyt mocno zintegrowane z usługą transportową, by można je traktować jako odrębne usługi. Zdaniem Trybunału mają one charakter uzupełniający względem usługi transportu (z uwagi na funkcjonalne podporządkowanie).

Dla powyższej konkluzji istotne znaczenie mają m.in. następujące okoliczności:

 • bez usługi pośrednictwa Ubera kierowcy aut prywatnych nie mogliby świadczyć usług transportowych
 • podobnie, osoby, które chcą przemieszczać się po obszarach miejskich, nie byłyby w stanie korzystać z usług takich kierowców bez usługi pośrednictwa Ubera
 • Uber ma decydujący wpływ na warunki świadczenia usług przewozu przez takich kierowców
 • Uber ustala maksymalną cenę podróży
 • Uber pobiera zapłatę od klienta i dopiero wówczas przekazuje jej część kierowcy
 • Uber sprawuje kontrolę nad jakością pojazdów i ich kierowców oraz zachowaniem tych ostatnich (może ich np. wykluczyć)

W konsekwencji tę usługę należy uznać za integralną część złożonej usługi, której głównym elementem jest usługa przewozowa, wobec czego należy zakwalifikować ją nie jako „usługę społeczeństwa informacyjnego”, ale jako „usługę w dziedzinie transportu”.

Oznacza to zatem, że do usługi świadczonej przez Ubera stosować należy przepisy dotyczące świadczenia usług transportu.

Konsekwencje dla innych dostawców usług online

W swoim orzeczeniu Trybunał wyjaśnił, że ​w przypadku usług o charakterze kompleksowym, w których ​usługa społeczeństwa informacyjnego stanowi tylko jeden z elementów, należy badać, czy pozostałe elementy takiej całościowej usługi nie są jednak elementem głównym i dominującym.

Inni usługodawcy internetowi będą zatem musieli zbadać, czy ich usługi stanowią usługę samoistną czy też integralną część całościowej usługi, gdzie inna usługa, nie stanowiąca usługi społeczeństwa informacyjnego, jest jej głównym składnikiem. W drugim przypadku ich usługi mogą nie zostać sklasyfikowane jako usługi społeczeństwa informacyjnego, co będzie oznaczać konieczność poddania się obowiązkom wynikającym z regulacji mających zastosowanie dla takich usług.

Wyrok jest szczególnie ważny dla platform internetowych, które przyjmują rozmaite postaci i nie poddają się prostym podziałom i klasyfikacji. Mogą to być zarówno wyszukiwarki internetowe, platformy zakupowe, platformy współpracy lub współdzielenia określonych dóbr, portale społecznościowe, a także portale, w ramach których świadczone są usługi telemedycyny.

Jest także ważny dla wszelkich usług o mieszanym charakterze, tj. składających się z elementów świadczonych drogą elektroniczną i elementów świadczonych „nieelektroniczne”. Takich usług jest coraz więcej – zwłaszcza wyraźny jest trend dołączania elementu usługi online do usług tradycyjnych np. aplikacji mobilnej wspomagającej sprzedaż w sklepie tradycyjnym.

Co należy zrobić?

Omawiany wyrok zawiera szereg istotnych wskazówek co do tego, jakie elementy usługi świadczonej drogą elektroniczna mogą decydować o jej ewentualnej klasyfikacji jako elementu innej usługi głównej.

Wszyscy operatorzy platform internetowych powinni zatem teraz sprawdzić, czy w świetle tego wyroku nadal spełniają przesłanki niezbędne dla uznania ich za dostawcę usług społeczeństwa informacyjnego (usług świadczonych drogą elektroniczną). Negatywny wynik takiego badania może oznaczać, że taki operator podlega regulacjom prawnym specyficznym dla danego rodzaju usługi, takim jak regulacje dotyczące transportu osób w przypadku Ubera.

Szczególnie istotne jest to dla takich usługodawców, którzy świadczą usługi związane z:

 • transportem
 • usługami płatniczymi
 • usługami zdrowotnymi
 • usługami gastronomicznymi
 • usługami z grupy wellness (np. z aplikacjami fitnessowymi)

Warto także przeczytać nasz wcześniejszy wpis o opinii rzecznika generalnego Macieja Szpunara poprzedzającej omawiany wyrok. Trybunał zgodził się w zasadniczych punktach z rzecznikiem, ale opinia zawiera szerszą analizę omawianego zagadnienia.

Zachęcamy także do zapoznania się z naszym artykułem o platformach internetowych

 

Autorem wpisu jest Tomasz Zalewski


Komentarze
Marcin: Dobrze dowiedzieć się nowych rzeczy. Tym bardziej, że interesuje mnie ten temat
2018-01-21

maria: Są za i przeciw... Problem jest głębszy niż się wydaje
2018-02-10

Pomoc prawna: Bardzo dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o Ubera. Jestem za tym żeby kierowcy zostali opodatkowani i musieli przechodzić obowiązkowe szkolenia. Będę wtedy czuć się bezpieczniej.
2018-02-12

Notariusz Szamotuły: Chociaż nie przepadam za taksówkami i myślę, że Uber to świetny pomysł, to uważam, że podatek być powinien, obowiązkowe szkolenia i testy dla kierowców również.
2018-02-21
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

BLOG ARCHIWALNY

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)dane osobowe (13)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)własność intelektualna (8)webinarium (8)sprzedaż w internecie (8)klauzule abuzywne (8)handel elektroniczny (8)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)poufność (5)dowody (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)art. 14 uśude (3)domeny (3)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)usługi cyfrowe (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)cyfrowa transformacja (1)ICANN (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)dane nieosobowe (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)ETIAS (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję