2015-04-29
Zmniejszenie wartości rzeczy a testowanie?

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, a do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Prawo do odstąpienia ma na celu ochronę konsumenta w szczególnej sytuacji sprzedaży wysyłkowej, w której nie ma on możliwości zobaczenia rzeczy przed zawarciem umowy. Prawo unijne kieruje się zasadą, że poprzez prawo do odstąpienia zostaje wyrównana niedogodność wynikająca dla konsumenta z umowy zawieranej na odległość, ponieważ przysługuje mu czas na obejrzenie zakupionego towaru. Co dzieje się więc z rzeczą, gdy konsument podejmuje decyzję o ewentualnym odstąpieniu od umowy i zwrocie rzeczy?

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia: charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Przepis ten jest wynikiem transpozycji art. 14 ust. 2 dyrektywy w sprawie praw konsumentów, który stanowi, że konsument odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

Powyższe przepisy nie oznaczają, że konsument ma prawo do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności tylko tak jakby dokonywał zakupu w sklepie stacjonarnym. Oznacza to, że konsument, w czasie gdy rzecz jest w jego władaniu, może korzystać z niej w każdy możliwy sposób, a to nie pozbawi go prawa do odstąpienia od umowy. Prawo takie zachowa, ale odpowie za zmniejszenie wartości rzeczy.

W konsekwencji, aby uniknąć odpowiedzialności za niewłaściwe (nadmierne) obchodzenie się z rzeczą – ponad to co konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonalności - konsument nie powinien sprawdzać zakupionego towaru w sposób inny niż taki jakby zastosował w sklepie tradycyjnym (stacjonarnym). Innymi słowy, konsument nie powinien korzystać w rzeczy, ale może ją przetestować. Sposób testowania także może być ograniczony – o ile odzież można przymierzyć, to w pralce wystawionej w sklepie nie pierze się, depilatora nie używa „na własnej skórze”, a w garnkach nie gotuje. Co do możliwości zdjęcia opakowania ochronnego (foli) to należy uznać, że takie działanie jest dopuszczalne (chyba ze prawo odstąpienia jest wyłączone na mocy szczególnego przepisu). W tym kontekście należy także pamiętać, że „stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonalności” rzeczy to nie to samo co stwierdzenie, że rzecz nie ma wad. Odpowiedzialność sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej, czyli rękojmię za wady, regulują przepisy kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji konsumentowi przysługują dalsze uprawnienia.

Nie ulega wątpliwości, że nie jest możliwe jednoznaczne określenie, jakie czynności są konieczne do stwierdzenia charakteru rzeczy. Jest to typowa klauzula generalna, która będzie wypełniana treścią w zależności od przypadku i rodzaju kupowanego towaru. Można oczywiście szukać punktów odniesienia w czynnościach, które są standardowo dokonywane w sklepach. Przykłady takich czynności podane są w wytycznych Komisji Europejskiejdotyczących dyrektywy w sprawie praw konsumentów np. sprawdzenie jakości obrazu i dźwięku sprzętu audio-video. W wytycznych Komisji zwrócono uwagę, że sprawdzanie nie powinno wiązać się z usuwaniem metek, zmienianiem ustawień fabrycznych, czy też pozostawianiem śladów użycia.

Podobne kwestie były już rozpatrywane w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-489/07 Pia Messner (wydanym na gruncie „starej” dyrektywy 97/7 o umowach na odległość). Sprawa ta trafiła do Trybunału w ramach sporu toczącego się pomiędzy konsumentką P. Messner a przedsiębiorcą Stefan Krüger - spółką prowadzącą internetową sprzedaż wysyłkową. W sprawie tej chodziło o ustalenie, czy przepisy dyrektywy 97/7 stoją na przeszkodzie normie krajowej, która przewiduje możliwość żądania przez sprzedawcę odszkodowania od konsumenta za używanie produktu zakupionego w drodze umowy zawartej na odległość, w przypadku gdy konsument w odpowiednim terminie skorzystał z prawa do odstąpienia. Trybunał stanął na stanowisku, że w przypadku, gdy konsument musiałby zapłacić takie odszkodowanie jedynie dlatego, że miał możliwość korzystania z rzeczy zakupionej w drodze umowy zawartej na odległość w okresie, gdy znajdowała się ona w jego posiadaniu, to mógłby skorzystać z prawa do odstąpienia tylko w zamian za zapłatę odszkodowania.  W konsekwencji Trybunał orzekł, że postanowienia dyrektywy stoją na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu przewidującemu generalną możliwość żądania przez sprzedawcę od konsumenta odszkodowania za używanie rzeczy zakupionej w drodze umowy zawartej na odległość, w przypadku gdy ten ostatni skorzystał ze swego prawa do odstąpienia w terminie. Jednakże te same przepisy nie stoją na przeszkodzie temu, by konsument był zobowiązany do zapłaty odszkodowania za używanie rzeczy, w przypadku gdy korzystał z rzeczy w sposób niezgodny z zasadami prawa cywilnego, takimi jak dobra wiara czy bezpodstawne wzbogacenie, pod warunkiem że nie narusza to celu dyrektywy, a w szczególności funkcjonalności i skuteczności prawa do odstąpienia, czego ustalenie jest zadaniem sądu krajowego.

Na koniec należy wspomnieć, że konsument będzie w ogóle zwolniony z odpowiedzialności za zmniejszenie wartości rzeczy w przypadku, gdy przedsiębiorca nie poinformował go o prawie odstąpienia od umowy.


Komentarze
jakubowskazawada: Co zrobić w przypadku, gdy przedmiot został odebrany w paczkomacie, a sprzedający nie odbiera telefonów ani nie odpisuje na maile, aby nie podać danych do odesłania przedmiotu?
2015-10-06

Aleksandra Kunkiel-Kryńska: Dziękujemy za odwiedzenie naszego bloga. W przypadku skorzystania z odstąpienia od umowy zwrotu można dokonać na adres siedziby przedsiębiorcy. Natomiast dane teleadresowe przedsiębiorcy, w zależności od formy działalności, można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - obie bazy dostępne są bezpłatnie online.
2015-10-14

mmm: czy po zakupie telefonu komórkowego w sklepie Internetowym, w celu jego przetestowania, można włożyć kartę sim i sprawdzić np jakość rozmów, szybkość działania transmisji pakietowej np w zasięgu LTE, 3G? Ponadto czy można przetestować inne funkcje telefonu i nie będzie to korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia: charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w tym przypadku telefonu komórkowego?
2016-09-09

Aleksandra Kunkiel-Krynska (autor): W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Odpowiedni punkt odniesienia stanowi porównanie przeprowadzonych czynności z działaniami, które mogą być standardowo wykonywane w lokalu handlowym. Co do zasady konsument może w sklepie stacjonarnym obejrzeć dany model telefonu, sprawdzić jakość wyświetlacza, lecz nie usuwa folii ochronnych i nie wkłada karty SIM. W zależności od konkretnego przypadku testowanie telefonu może bowiem doprowadzić do jego konfiguracji i spersonalizowania, co może uniemożliwić używanie przez inną osobę
2016-09-12
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)dane osobowe (13)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)e-sklep (11)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)numer IP (10)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)e-sprzedaż (9)webinarium (8)własność intelektualna (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)sunrise period (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)ETIAS (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)usługi cyfrowe (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)cyfrowa transformacja (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)dane nieosobowe (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję