2015-03-05
Czy dysk SSD to komputerowy dysk twardy STANDARD?

W ciągu ostatniego czasu tematyka opłat prawnoautorskich od urządzeń i czystych nośników (tzw. opłata reprograficzna), z technicznego zagadnienia, interesującego wąskie kręgi bezpośrednio zainteresowanych, przeobraziła się w jeden z kluczowych  tematów publicznej dyskusji na temat prawa autorskiego. Wystarczy spojrzeć na liczbę wyroków Trybunału Sprawiedliwości z tego zakresu (9 wyroków w okresie 2010-2014, kilka kolejnych spraw w toku) oraz na liczbę publikacji prasowych w prasie fachowej, a nawet codziennej. Nadal jednak szereg zagadnień dotyczących opłaty reprograficznej pozostaje niejasnych i nie doczekało się bliższej analizy. Jednym z nich jest podstawowa kwestia, z którą zmierzyć się musi każdy producent lub importer urządzeń i nośników podlegających opłacie: które urządzenia opłacie podlegają, a które nie i jak prawidłowo dopasować dane urządzenie do stawki opłaty. Dlatego też do tego zagadnienia postanowiłem wrócić w okolicznościowym, setnym (!) wpisie na blogu IpwSieci.

Zagadnienie opłat reprograficznych uregulowane jest w przepisie art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis ten określa jednak tylko ogólne zasady pobierania tych opłat, pozostawiając Ministrowi Kultury określenie - w ramach rozporządzenia - szczegółowych kwestii związanych z opłatami.

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 Minister Kultury powinien określić w rozporządzeniu w szczególności:

  • kategorie urządzeń i nośników, od których pobierane są opłaty oraz
  • wysokość tych opłat, kierując się zdolnością urządzenia i nośnika do zwielokrotniania utworów, jak również ich przeznaczeniem do wykonywania innych funkcji.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2003 r.). Jest ono jednak bardziej szczegółowe niż to wynika z jego tytułu.

Dzieli ono urządzenia i czyste nośniki na 3 ogólne kategorie:

  1. magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników,
  2. magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników,
  3. kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników.

W dalszej części dookreśla te kategorie w ramach wykazów urządzeń i nośników ustalonych w formie załączników do rozporządzenia, oddzielnie dla każdej kategorii. Tytuły tych załączników wprost wskazują, że są one raczej listą konkretnych urządzeń a nie opisem kategorii. Sama treść tych wykazów jest niejednorodna – obok urządzeń opisanych poprzez wskazanie ich cech rodzajowych występują urządzenia opisane z użyciem specyficznych terminów technicznych, dotyczących konkretnych urządzeń, a nie ich rodzajów lub kategorii.

W rezultacie rozporządzenie jest niewątpliwie bardziej szczegółowe niźli przewiduje to delegacja ustawowa i zawiera tak naprawdę „wykaz urządzeń i nośników", a nie określenie ich kategorii. W praktyce budzi to wątpliwości dotyczące interpretacji treści tych wykazów, a w szczególności czy treść załączników do rozporządzenia należy traktować jako listę kategorii urządzeń czy też jako wykaz konkretnych urządzeń.

Kategoria a wykaz
Wbrew pozorom jest istotna różnica pomiędzy określeniem „kategoria” a „wykaz”. Kategoria to «grupa ludzi, przedmiotów, zjawisk itp. wyróżniona ze względu na jakąś cechę wspólną» (wg. Słownika Języka Polskiego PWN), natomiast wykaz to «pismo zawierające dokładne wyliczenie osób, przedmiotów, faktów itp.» (wg tego samego źródła).

Używając przykładu: pamięć masowa to kategoria urządzeń (na którą składają się różnego rodzaju urządzenia do zapisu dużej ilości danych, o różnej konstrukcji i wykorzystywanej technologii), zaś dysk twardy to jedna z pozycji w wykazie urządzeń z kategorii pamięci masowej, dotycząca urządzeń o konstrukcji dyskowej z nośnikiem magnetycznym.

Niezależnie jednak od zgłaszanych zastrzeżeń odnośnie prawidłowości realizacji upoważnienia ustawowego w ramach rozporządzenia, w obecnym stanie prawnym za prawidłowe trzeba uznać stanowisko, że rozstrzygająca jest treść wykazów aktualnie załączonych do rozporządzenia. Zatem opłacie powinny podlegać tylko te urządzenia, które zostały wyraźnie wymienione w wykazie.

Jednakże, nawet przy takim założeniu interpretacja wielu zapisów w tych wykazach nie jest wolna od wątpliwości. Wystarczy wskazać, że np. pamięci masowe pojawiają się w tych wykazach w ramach wielu różnych pozycji, a w każdej z nich opisane są trochę inaczej (jako karta pamięci, jako pamięć dyskowa, jako pamięć FLASH etc.). Co prawda potwierdza to tym bardziej tezę, że załączniki do rozporządzenia trzeba traktować zgodnie z ich tytułami jako wykazy konkretnych urządzeń a nie opis kategorii, jednak nie rozwiewa to wszystkich wątpliwości. Zwłaszcza, że często konkretne urządzenie wydaje się pasować do kilku pozycji jednocześnie, z których każda podlega innej stawce opłat.

Czas na odpowiedź na pytanie tytułowe
Czy zatem dysk komputerowy SSD jest objęty opłatą reprograficzną, a jeśli tak, to jaką stawkę należy zastosować? Przyjrzyjmy się przykładowemu dyskowi SSD w wersji instalowanej w komputerach.

Dysk SSD to inaczej Solid State Drive – urządzenie pamięci masowej zbudowane w oparciu o pamięć flash (za Wikipedią). Urządzenia tego nie da się przyporządkować do żadnej z pozycji któregokolwiek z wykazów urządzeń, dołączonego do rozporządzenia. Dysk SSD instalowany w komputerach to nie jest przecież „karta pamięci (w tym pendrive i inne półprzewodnikowe wymienne pamięci masowe)”, bo nie jest wymienny, nie jest to także „Komputerowy dysk twardy STANDARD”, bo dysk twardy to inne urządzenie – to pamięć masowa wykorzystująca zapis magnetyczny na wirującym dysku.

Zatem dysk SSD przeznaczony do instalacji w komputerach nie jest objęty wykazem urządzeń i nośników, od których pobierane są opłaty. A przynajmniej nie jest objęty tym wykazem tak długo, jak dostępne definicje komputerowego dysku twardego będą utożsamiały dysk twardy z nośnikiem pamięci w postaci dysku magnetycznego (np. Encyklopedia PWN). Tym bardziej, że opłacie podlegać ma tylko taki dysk twardy, który jest dyskiem „STANDARD”.

Według mnie powyższe oznacza, że dysk SSD przeznaczony do instalacji w komputerach w obecnym stanie prawnym nie podlega opłacie reprograficznej (abstrahując na chwilę od kwestii prawa europejskiego, dyrektywy 2001/29/WE, orzecznictwa TSUE i innych kwestii istotnych de lege ferenda).

Zapraszam do dyskusji.

Czytelnikom mniej zaawansowanym w tematyce opłat reprograficznych polecam lekturę moich innych wpisów na ten temat, a w szczególności:

 

 

Autorem wpisu jest Tomasz Zalewski
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)dane osobowe (13)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)e-sklep (11)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)numer IP (10)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)e-sprzedaż (9)webinarium (8)własność intelektualna (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)sunrise period (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)ETIAS (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)usługi cyfrowe (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)cyfrowa transformacja (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)dane nieosobowe (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję