2014-06-27
Ustawa o prawach konsumenta od 25 grudnia 2014 roku

Prace nad ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., komentowaną przez nas na blogu, dobiegły końca - została ona podpisana przez Prezydenta 17 czerwca 2014 r. i ogłoszona 24 czerwca 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827). Zgodnie z art. 55 ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 25 grudnia 2014 r., czyli w trakcie Świąt Bożego Narodzenia.

Mimo, że projekt ustawy w przedłożeniu rządowym (druk 2076) przewidywał, że ma ona wejść w życie 13 czerwca 2014 r., co było uzasadnione wymogami terminów transpozycji dyrektywy 2011/83, to vacatio legis został wydłużone. Początkowo termin wejścia w życie został wydłużony do 3 miesięcy, a następnie i ostatecznie do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Niemniej jednak należy podkreślić, że zgodnie z art. 51 ustawy, do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że do 25 grudnia 2014 r. umowy z konsumentami objęte będą dotychczasowymi przepisami – czyli m.in. zasadami przewidzianymi przez ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Natomiast umowy zawarte z konsumentami po 25 grudnia 2014 r. będą podlegały nowym przepisom.

W praktyce oznacza to, że w dwóch pierwszych latach obowiązywania ustawy o prawach konsumenta będziemy mieli do czynienia z dwoma reżimami prawnymi dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej. Tym samym sprzedawcy będą jeszcze odpowiadać z tytułu niezgodności towaru z umową (reżim odpowiedzialności z ustawy o sprzedaży konsumenckiej) prawie do końca 2016 r. (a w niektórych przypadkach także dłużej, gdy towar zostanie na przykład wymieniony i terminy będą biec od nowa). Dlatego też tak ważne będzie prawidłowym ustalenie i podstawy prawnej według której uprawnienia kupującego będą realizowane.

Poniżej – w graficznym skrócie – przedstawiamy jak będzie wyglądał polski stan prawny po 25 grudnia 2014 r. Dodatkowo uwzględniliśmy tło zmian w prawie polskim – czyli uchylone i obowiązujące dyrektywy konsumenckie UE w tym zakresie.

 


Komentarze
mat: Zgodnie z art. 51 ustawy o prawach konsumenta - do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Czy zatem istnieje konieczność informowania np. abonentów o wprowadzanych zmianach warunków umowy (wynikających z nowej ustawy o prawach konsumenta), w tym określonych w regulaminach, skoro do obowiązujących umów będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Jak to odnieść do obowiązków wynikających z art. 60a - Prawa telekomunikacyjnego??? Zmienione wzorce umów będą miały zastosowanie do umów zawieranych po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta (25 grudnia br.), a zatem wydaje się, że nie ma konieczności wysyłania abonentom (ale również odbiorcą usług sprzedaży energii czy gazu) zmienionych wzorców z prawem do odstąpienia od umów???
2014-09-03

Aleksandra Kunkiel-Kryńska (autor): Bardzo dziękujemy za komentarz. Artykuły 51 i 55 ustawy o prawach konsumenta wyjaśniają od kiedy nowe przepisy mają zastosowanie i do jakich umów. Poruszył Pan nowy i ciekawy wątek złożonych relacji nowych przepisów i regulacji sektorowych, w tym prawa telekomunikacyjnego. Niemniej jednak tematyka ta jest na tyle drobiazgowa i skomplikowana, że wymaga oddzielenia od kwestii temporalnych, które były przedmiotem wpisu. Przyjrzymy się jej odrębnie.
2014-09-16

Asd: Są już głosy iż ustawa całkowicie blokuje wysyłanie e-maili i dzwonienie do kogokolwiek. Tymczasem ustawa już we wstępie stwierdza, iż dotyczy konsumentów, oraz definiuje tych konsumentów. Zapis o "telekomunikacyjnych urządzeniach" jest jednak nieprecyzyjny, więc czy można wciąż wysyłać e-maile i telefonować do przedsiębiorców?
2015-01-05

Aleksandra Kunkiel-Kryńska: Dziękujemy za komentarz. Ustawa o prawach konsumenta nie reguluje bezpośrednio kwestii związanych z samą możliwością skontaktowania się z konsumentem, a tym bardziej z przedsiębiorcą. Kwestie te uregulowane są m.in. w ustawie o ochronie danych osobowych (która ma zastosowanie również do danych osobowych przedsiębiorców jednoosobowych) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które nie uległy zmianie. Dlatego też do takich informacji należy podchodzic z dystansem. Co do defnicji "konsumenta" to odsyłamy do teksu Pawła Lipskiego: http://ipwsieci.pl/wpis,83,Nowa_czy_stara_definicja_konsumenta_.html.
2015-01-08

Asd: Dziękuję za odpowiedź, ale nie mogę się zgodzić. Ustawa o której mowa wprowadza zmianę w ustawie "Prawo telekomunikacyjne: "Art. 48. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) w art. 172: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę."," Zapis nie jest precyzyjny - cała ustawa (o prawach konsumenta) odnosi się do praw konsumenta, wszędzie wspomniany jest konsument, nagle w jednym punkcie konsumenta nie ma. Ale już punkt następny: "b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta."." jak najbardziej nawiązuje do konsumenta. W związku z tym pytanie - czym jest "użycie urządzeń końcowych"? Jak zdefiniować "marketing bezpośredni", co nim jest a co nie? Czy ustawa zabrania wysyłania e-maili i telefonowania do kogokolwiek z ofertą? Czy też trzeba ten punkt interpretować tak było w stanie poprzednim - nie można wysyłać e-maili do konsumentów, jeśli nie wyrazili na to zgody?
2015-01-09

Aleksandra Kunkiel-Kryńska: Dziękujemy za ciekawą dyskusję i zwrócenie uwagi na szczegółowe kwestie. Nie ulega wątpliwości, że wymagają one szczegółowej analizy, ale dotyczą ona raczej prawa telekomunikacyjnego i tylko luźno łączą się z tematem tego wpisu. Być może temat poruszymy w przyszłości. W tym temacie zwracam tylko uwagę na dokument udostępniony przez UKE i UOKIK o relacji nowej ustawy i prawa telekomunikacyjnego, http://www.uke.gov.pl/ustawa-o-prawach-konsumenta-stanowisko-uke-i-uokik-15157 .
2015-01-16
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Notariusz Szamotuły komentuje Aplikacja i strona to nie wszystko
Archiwum
2018
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)dane osobowe (12)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)własność intelektualna (8)webinarium (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)utwory (6)licencja (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)Znalezione Polubione (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawo konsumenckie (5)prawnicy (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)embedding (5)dozwolony użytek (5)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)chmura (4)reklama (4)dane (4)copyrights (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)treści (3)RODO (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)baza danych (3)monitorowanie użytkowników (3)ryzyka cloud computing (3)inwigilacja w sieci (3)Usedsoft (3)sprzedaż programu (3)link (3)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Uber (2)Chambers & Partners (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)metawyszukiwarki (2)prawa producentów fonogramów (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)GIODO (2)ankiety online (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)Platformy internetowe (2)SABAM. Scarlet Extended (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)cookies (2)FinTech (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)sztuczna inteligencja (2)prawo angielskie (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)administrator forum internetowego (2)cloud computing dla prawników (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)QC Leisure (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)aplikacja mobilna (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)gry hazardowe (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)adaptacje filmowe utworów (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)pobranie (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)Murphy (1)Creative Commons (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)transmisja (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)ochrona opisów produktów (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)podatki (1)certyfikat (1)social media (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)loterie (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)fan page (1)bring your own device (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)usługi cyfrowe (1)prawa artystów wykonawców (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)Deutsche Grammophon (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję