2014-05-12
Nowa ustawa o prawach konsumenta uchwalona: skutki odstąpienia

Po odstąpieniu przez konsumenta od umowy zawartej na odległość, rzeczy mają być zwrócone w stanie niezmienionym, czyli w takim, w jakim były w chwili zawarcia umowy. Ustawa o prawach konsumenta „na nowo” reguluje kwestie związane z korzystaniem przez konsumenta z rzeczy w przypadku, gdy konsument rezygnuje z umowy i rzecz zwraca - ale czy zmieni się praktyka?

Od 9 maja 2014 r. nie piszemy już o projekcie ustawy o prawach konsumenta, lecz o ustawie, którą w ubiegły piątek uchwalił Sejm. Definitywna data wejścia w życie ustawy nie jest znana, ale wiemy już, że vacatio legis ustalono na 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Wszystko zależy teraz od tempa prac Senatu, daty podpisu przez Prezydenta i zarządzenia publikacji. Niemniej jednak należy się spodziewać, że ustawa wejdzie w życie gdzieś na przełomie roku 2014/2015, który to moment jest okresem wzmożonej sprzedaży dla sklepów internetowych. Wejście w życie w tym momencie przysporzy więc wszystkim sporo pracy.

Jak już pisaliśmy, ustawa dotyczy w dużej mierze zasad i trybu wykonywania prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych - czyli na odległość lub poza lokalem. Jeśli konsument skorzysta z tego prawa zwraca rzecz przedsiębiorcy. W takiej sytuacji pojawia się jednak praktyczny problem, jak uregulować sytuację pomiędzy momentem dostarczenia rzeczy do konsumenta, a odesłaniem jej do przedsiębiorcy. Co, jeśli konsument będzie z niej korzystał, w jakim zakresie może to robić, czy powinien robić jakieś nakłady, zabezpieczenia? Obecnie przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, w szczególności jej art. 2 ust. 1, odnoszą się do tej sytuacji w taki sposób, że w razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. Co do zasady to, co strony świadczyły (czyli dany towar), ulega zwrotowi w stanie niezmienionym – z takim wyjątkiem, że konsument może dokonywać „zmian w towarze”, które są konieczne w granicach tzw. zwykłego zarządu. Pojęcie zwykłego zarządu - jako typowe pojęcie niedookreślone, które wypełnia się konkretną treścią w konkretnej sytuacji - „obrosło” tradycją interpretacyjną i orzecznictwem na gruncie art. 199 czy 201 kodeksu cywilnego (przepisy dotyczące współwłasności). Trudno je jednak odnosić do zasad korzystania z rzeczy w (obecnie obowiązującym) 10 dniowym terminie, w którym konsument ma towar, ale może zmienić zdanie i wycofać się z transakcji.

Mając na uwadze, że motywem przyznania konsumentowi prawa odstąpienia jest sposób zawarcia transakcji, czyli np. brak możliwości zapoznania się bezpośredniego z towarem, gdy konsument kupuje towar w sklepie internetowym, to konkretnie do tych kwestii odnosi się ustawa o prawach konsumenta. Artykuł 34 ust. 4 ustawy stanowi, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Tym samym ustawa rezygnuje z pojęcia zwykłego zarządu i bardziej praktycznie odnosi się do sytuacji korzystania z rzeczy przez konsumenta tak, aby mógł on stwierdzić jej (i) charakter, (ii) cechy i (iii) funkcjonowanie w ciągu 14 dni (nowy termin na odstąpienie). Pytanie tylko, co należy przez to rozumieć w praktyce.

Jak zawsze w przypadku ustaw wdrażających prawo unijne należy odwołać się do postanowień transponowanej dyrektywy. Zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy 2011/83 konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Natomiast preambuła jasno stwierdza, że w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Czyli na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać ubranie, lecz nie powinien jego nosić. W związku z tym w okresie na odstąpienie od umowy konsument może sprawdzać towary, ale z zachowaniem należytej staranności.

Ponadto, preambuła precyzuje, że niektórzy konsumenci korzystają z przysługującego im prawa do odstąpienia od umowy po użyciu towarów w stopniu większym, niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. W takim przypadku konsument nie powinien tracić prawa do odstąpienia od umowy, lecz powinien odpowiadać za każde zmniejszenie wartości towarów.

Pojawia się pytanie, czy w celu interpretacyjnym można posłużyć się dotychczasowym orzecznictwem i wykładnią pojęcia zwykłego zarządu, z czym wiąże się pewien problem. Projekt ustawy stanowi implementację dyrektywy opartej na metodzie harmonizacji zupełnej, czyli takiej której pojęcia (a także środki ją implementujące) powinny być interpretowane autonomicznie i jednolicie w całej UE, a także niezależnie od dotychczasowych „przyzwyczajeń krajowych”. Wydaje się więc, że powstanie nowa linia orzecznicza dotycząca zakresu korzystania, choć w praktyce pewnie będzie sprowadzać się do rozwiązywania tych samych kwestii. Niemniej jednak dobrze byłoby, aby pojawiło się pytanie prejudycjalne i wykładnia dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości UE zarówno tego postanowienia korzystania, jak i wielu innych pojęć niedookreślonych użytych w dyrektywie.


Komentarze
Aplikant LexisNexis: dziękuję za tę informację, to świeża sprawa a zawsze warto być na bieżąco :)
2014-05-14

Miki: Bardzo ciekawy wpis. Ta ustawa pomoże sklepom internetowym.
2014-05-14

MaciejK: Również dziękuję za tę publikację, przydatna przy prowadzeniu własnego biznesu internetowego.
2014-07-25
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
2018
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)dane osobowe (12)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)własność intelektualna (8)webinarium (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)utwory (6)licencja (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)Znalezione Polubione (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawo konsumenckie (5)prawnicy (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)embedding (5)dozwolony użytek (5)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)chmura (4)reklama (4)dane (4)copyrights (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)treści (3)RODO (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)baza danych (3)monitorowanie użytkowników (3)ryzyka cloud computing (3)inwigilacja w sieci (3)Usedsoft (3)sprzedaż programu (3)link (3)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Uber (2)Chambers & Partners (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)metawyszukiwarki (2)prawa producentów fonogramów (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)GIODO (2)ankiety online (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)Platformy internetowe (2)SABAM. Scarlet Extended (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)cookies (2)FinTech (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)sztuczna inteligencja (2)prawo angielskie (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)administrator forum internetowego (2)cloud computing dla prawników (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)QC Leisure (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)aplikacja mobilna (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)gry hazardowe (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)adaptacje filmowe utworów (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)pobranie (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)Murphy (1)Creative Commons (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)transmisja (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)ochrona opisów produktów (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)podatki (1)certyfikat (1)social media (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)loterie (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)fan page (1)bring your own device (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)usługi cyfrowe (1)prawa artystów wykonawców (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)Deutsche Grammophon (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję