2014-04-11
Najtańszy zwykły sposób dostarczenia

Kontynuując omawianie projektu ustawy o prawach konsumentów warto wspomnieć o rozwiązaniach dotyczących kosztów w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, które dotychczas nie były jednoznacznie uregulowane i w praktyce sprawiały sporo trudności.

Projekt ustawy o prawach konsumentów przewiduje, że konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić w ciągu 14 dni (obecnie - 10 dni). Nie musi podawać przyczyn i wyjaśniać, dlaczego wycofuje się z transakcji. Mimo, że zasadą jest prawo odstąpienia bez ponoszenia kosztów przez klienta, to od tej zasady są ważne wyjątki.

Koszty dostarczenia (wysyłki) od przedsiębiorcy do konsumenta
Zgodnie z art. 32 projektu ustawy zasadą jest, że w przypadku odstąpienia przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności - czyli nie tylko cenę zapłaconą za towar, ale i koszt jego dostarczenia, często nazywane po prostu kosztami wysyłki. Reguła taka – choć nie ujęta bezpośrednio w przepisach - wynikała już wcześniej z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (C-511/08). Jednak i tak wiele postanowień obarczających konsumenta kosztami dostarczenia funkcjonowało w praktyce i było kwestionowane przez UOKIK (np. „Wszelkie koszty związane z odstąpieniem od umowy, a w szczególności koszty przesyłki ponosi klient” – Rejestr Klauzul Niedozwolonych, numer wpisu 4369). Projektowany art. 33 wprowadza kolejne rozwiązanie precyzujące obecną sytuację, a mianowicie:

„Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów”

Co to oznacza? Jeśli przedsiębiorca oferuje wysyłkę:

  1. pocztą
  2. kurierem X
  3. kurierem Y (oraz wszelkie inne bardzie rozbudowane opcje),

to w razie odstąpienia, zwraca tylko za najtańszą wysyłkę. Najczęściej będzie to zwrot opłaty za zwykłą przesyłkę pocztową. Oznacza to, że jeśli konsument wybrał ponadstandardowo „kuriera express”, a mógł wybrać najtańszą przesyłkę pocztową (o ile jest najtańsza), to dodatkowe koszty, które poniósł nie zostaną mu zwrócone.

W praktyce nie musi to jednak być proste. Niektórzy przedsiębiorcy oferują tzw. odbiór własny w swojej siedzibie, a niektórzy odbiór w tzw. paczkomatach – pewna opłata jest w takim przypadku pobierana. Przepisy mówi o „najtańszym zwykłym sposobie dostarczenia” – czyli chyba jednak odbioru własnego nie należy „przyrównywać” do dostawy pod wskazany adres Pytanie jednak pozostaje, czy dostarczenie do paczkomatu (o ile jest oferowane) można uznać za „najtańszy zwykły sposób”? Wstępnie wydaje się, że nie, gdyż nie dla każdego konsumenta będzie to opcja dogodna, którą wybrałby niezależnie od kosztów.

Koszty zwrotu (wysyłki) od konsumenta do przedsiębiorcy
Po odstąpieniu konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

W takim przypadku pojawiają się kolejne koszty, jakie mogą „obciążyć” konsumenta, a „odciążyć” przedsiębiorcę. Są to koszty zwrotu rzeczy od konsumenta do przedsiębiorcy, czyli koszty odesłania towaru po odstąpieniu. Projektowany art. 34 ust. 2 stanowi, że:

„Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów”.

Zasadą ma być, że konsument płaci tylko za odesłanie towaru po odstąpieniu, ale musi być o tym uprzednio poinformowany przez przedsiębiorcę. Obowiązek informowania o kosztach zwrotu w przypadku odstąpienia wynika z katalogu obowiązków informacyjnych (obecnie 21) – co więcej, informacja taka musi być zakomunikowana konsumentowi „w sposób jasny i zrozumiały”. Jeżeli przedsiębiorca o tym nie poinformuje, musi się liczyć z tym, że powinien zwrócić konsumentowi też koszty odesłania po odstąpieniu.

Podsumowując, jeśli przedsiębiorca, który prowadzi sklep internetowy umieścił w swoim modelu sprzedaży kilka rodzajów przesyłek (w tym pocztę), a także informuje konsumentów przed złożeniem zamówienia o tym, że w przypadku odstąpienia muszą zapłacić za jego odesłanie, to w przypadku odstąpienia będzie musiał zwrócić cenę towaru oraz równowartość najtańszego sposobu dostarczenia do konsumenta.


Komentarze
hans: Co znaczy opcja niedogodna-ustawa nie definiuje jej, dla niektórych niedogodnością może być oddział pocztowy w promieniu 20km, do którego musi pojechać po paczkę, albo oczekiwanie na kuriera w godzinach pracy. Dostawa to przemieszczenie z punktu A do B w usłudze powszechnej, czyli obejmującej zakresem całą Polskę- i zarówno poczta, kurierzy, czy paczkomaty spełniają te definicję.
2015-01-18

Aleksandra Kunkiel-Kryńska: Dziękujemy za komentarz. Sprawa paczkomatów jako "sposobu dostarczenia" nie jest jednoznaczna. Pojawia się kwestia, dostawy pod wskazany przez konsumenta adres. Może pojawić się np. taka sytuacja, że najbliższy paczkomat jest w znacznej odległości od miejsca zamieszkania konsumenta. Pojawia się też wątpliwość, czy nie jest to już odbiór osobisty, który nie powinien być brany pod uwagę jako sposób dostarczenia rzeczy w rozumieniu art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
2015-02-20
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Notariusz Szamotuły komentuje Aplikacja i strona to nie wszystko
Archiwum
2018
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)dane osobowe (12)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)własność intelektualna (8)webinarium (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)utwory (6)licencja (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)Znalezione Polubione (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawo konsumenckie (5)prawnicy (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)embedding (5)dozwolony użytek (5)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)chmura (4)reklama (4)dane (4)copyrights (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)treści (3)RODO (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)baza danych (3)monitorowanie użytkowników (3)ryzyka cloud computing (3)inwigilacja w sieci (3)Usedsoft (3)sprzedaż programu (3)link (3)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Uber (2)Chambers & Partners (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)metawyszukiwarki (2)prawa producentów fonogramów (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)GIODO (2)ankiety online (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)Platformy internetowe (2)SABAM. Scarlet Extended (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)cookies (2)FinTech (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)sztuczna inteligencja (2)prawo angielskie (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)administrator forum internetowego (2)cloud computing dla prawników (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)QC Leisure (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)aplikacja mobilna (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)gry hazardowe (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)adaptacje filmowe utworów (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)pobranie (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)Murphy (1)Creative Commons (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)transmisja (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)ochrona opisów produktów (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)podatki (1)certyfikat (1)social media (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)loterie (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)fan page (1)bring your own device (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)usługi cyfrowe (1)prawa artystów wykonawców (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)Deutsche Grammophon (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję