2014-02-03
Koniec z potwierdzeniami na piśmie, ale są wątpliwości

Obecnie przedsiębiorcy sprzedający przez Internet mają nie lada problem. Zgodnie z prawem powinni najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia potwierdzić konsumentowi na piśmie jego podstawowe warunki (art. 9 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). Niewątpliwie, takie potwierdzenie „na piśmie” oznacza w zasadzie przesłanie listu z podpisem upoważnionego pracownika przedsiębiorcy, co nijak nie przystaje do rzeczywistości. W rzeczywistości przy umowach o dostawę towarów, terminy dostarczenia są zwykle na tyle krótkie, że potwierdzenie warunków wysłane pocztą dochodziłoby zazwyczaj już po otrzymaniu towaru  przez odbiorcę, zaś moment rozpoczęcia świadczenia można interpretować zaś jako moment przyjęcia zlecenia do realizacji.

Wydaje się, że implementacja dyrektywy to najlepszy moment, aby dać przedsiębiorcom realną możliwość działania zgodnie z prawem, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Na pierwszy rzut oka projekt identyfikuje i rozwiązuje ten problem. Forma pisemna w zasadzie zostaje zastąpiona przez potwierdzenia „trwałym nośniku” (art. 22 ust. 1 projektu). Dodatkowo takie potwierdzenie nie musi nastąpić w chwili rozpoczęcia świadczenia, ale w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, „najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi”. Powiązanie potwierdzenia z chwilą wykonania świadczenia, a nie jego rozpoczęcia, jest niewątpliwie krokiem w dobrym kierunku.

Jednak bardziej istotne praktycznie jest użycie w projekcie pojęcia „trwały nośnik”. „Trwały nośnik” to z pewnością co innego niż „pismo” (zresztą projekt w innym miejscu posługuje się jeszcze pojęciem „na papierze”, o czym przy innej okazji). Czy może kryć się pod tym terminem np. udostępnienie pliku PDF? Byłoby to rozwiązanie doskonale pasujące do oczekiwań przedsiębiorców.

Definicja pojęcia „trwały nośnik” znajduje się w słowniczku projektu. Zgodnie z art. 2 pkt 4 projektu trwały nośnik to:

„(…) materiał lub urządzenie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.”

Czy PDF może być materiałem lub urządzeniem? Moim zdaniem nie. Oba pojęcia dotyczą bytów materialnych, a nie treści cyfrowych, którymi są formaty zapisu plików. Materiałem jest więc papier, kamień, pergamin. Urządzeniem jest laptop, tablet czy komputer stacjonarny. Pytanie tylko czy wykładnia językowa doprowadzi tutaj do jakichkolwiek logicznych wniosków?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 projektu przedsiębiorca powinien konsumentowi „przekazać konsumentowi potwierdzenie [..] na trwałym nośniku”. Czy w takim razie przekazać ma to potwierdzenie na pendrive (urządzenie), przenieść własność serwera, na którym zapisał potwierdzenie (urządzenie), czy może raczej wysłać potwierdzenie pocztą zapisane na pergaminie czy kamieniu (materiał)? Wychodzi na to, że mimo całego zamieszania najbezpieczniej jest wysłać list, a PDF cały czas pozostaje w kręgu marzeń.

Może warto jeszcze zastanowić się nad definicją trwałego nośnika. Doświadczenie wskazuje, że ustawa, która wejdzie w życie w czerwcu służyć nam będzie przez lata.


Komentarze
Krzysztof: Ciekawy tekst. Ale być może wystarczy po prostu zajrzeć do uzasadnienia projektu? "Natomiast definicja trwałego nośnika, zawarta w art. 2 pkt 4 projektu, koresponduje z definicjami tego pojęcia znajdującymi się już w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare oraz w art. 5 pkt 17 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, które stanowią transpozycję analogicznych definicji trwałego nośnika z innych dyrektyw UE. Na tle tej definicji należy wyjaśnić, że jakkolwiek poczta elektroniczna nie jest ani "materiałem" ani "urządzeniem", o których mowa w ww. definicji, to przy komunikowaniu się przy pomocy poczty elektronicznej przekazywane informacje są utrwalane na trwałych nośnikach, np. na serwerze odbiorcy, co w praktyce oznacza, że posłużenie się pocztą elektroniczną do przekazania informacji, co do których projekt wymaga, aby były utrwalone na trwałym nośniku, będzie spełniać ten wymóg."
2014-02-07

Paweł Lipski: Dziękuję za komentarz. Dodam więcej - te same argumenty co w uzasadnieniu można także powołać na podstawie samej dyrektywy 2011/83/UE (motyw 23 oraz definicja trwałego nośnika -art. 2 punkt 10), tylko że rozumienie samego przepisu w ten sposób wymaga wiele dobrej woli. Logicznie można przyjąć, że przekazując informację na papierze, należy fizycznie doręczyć kartkę papieru. Natomiast z tej definicji nie wynika logicznie, że przekazanie takiej informacji na materiale lub urządzeniu nie musi oznaczać doręczenia tego urządzenia, tylko przekazanie wiadomości, która zostanie zapisana na takim urządzeniu. Skoro dyrektywa wiąże co do celu, to może warto wykorzystać ten fakt na stworzenie lepszej definicji?
2014-02-07

Krzysztof | Konsument w sieci: Myślę, że nie byłoby w praktyce problemu właśnie z takim interpretowaniem tego pojęcia jak zostało to przedstawione w komentarzu i raczej nikt by nie kwestionował, że wiadomość e-mailowa to nie jest "trwały nośnik". Aby jednak rozwiązać ww. wątpliwości w dniu dzisiejszym podkomisja nadzwyczajna dokonała zmian w projekcie ustawy i zamieniła słowo "urządzenie" w ww. definicji na słowo "narzędzie". Zmiana ma na celu uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości. Zapewne taka będzie ostateczna wersja tego pojęcia. Dzięki temu w polskim prawie to samo określenie będzie definiowane na trzy sposoby, bo ostatnia definicja zawarta jest w ustawie o usługach płatniczych, która wprowadza pojęcie "trwałego nośnika informacji", który nijak nie ma się do tych dwóch wyżej wymienionych. Robi się z tego taki ustawowy "przedsiębiorca" :)
2014-02-19

Tomek: Żaden plik nie może istnieć w oderwaniu od trwałego nośnika. Nawet podczas przesyłania, oryginalny plik jest w danym momencie fizycznie nagrany na dysku serwera czy komputera nadawcy. Nawet podczas odczytywania maila bez zapisywania go w sposób bezpośredni, jego treść znajduje się na dysku w naszym komputerze jako "temp".
2014-03-03
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Notariusz Szamotuły komentuje Aplikacja i strona to nie wszystko
Archiwum
2018
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)dane osobowe (12)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)własność intelektualna (8)webinarium (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)utwory (6)licencja (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)Znalezione Polubione (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawo konsumenckie (5)prawnicy (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)embedding (5)dozwolony użytek (5)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)chmura (4)reklama (4)dane (4)copyrights (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)treści (3)RODO (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)baza danych (3)monitorowanie użytkowników (3)ryzyka cloud computing (3)inwigilacja w sieci (3)Usedsoft (3)sprzedaż programu (3)link (3)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Uber (2)Chambers & Partners (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)metawyszukiwarki (2)prawa producentów fonogramów (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)GIODO (2)ankiety online (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)Platformy internetowe (2)SABAM. Scarlet Extended (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)cookies (2)FinTech (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)sztuczna inteligencja (2)prawo angielskie (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)administrator forum internetowego (2)cloud computing dla prawników (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)QC Leisure (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)aplikacja mobilna (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)gry hazardowe (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)adaptacje filmowe utworów (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)pobranie (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)Murphy (1)Creative Commons (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)transmisja (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)ochrona opisów produktów (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)podatki (1)certyfikat (1)social media (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)loterie (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)fan page (1)bring your own device (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)usługi cyfrowe (1)prawa artystów wykonawców (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)Deutsche Grammophon (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję