2011-10-10
Pro-konsumencka przedsiębiorczość. Jak zarobić na ochronie konsumentów w sieci.

Przepisy dotyczące klauzul niedozwolonych obowiązują już ponad dziesięć lat. W tym czasie rejestr tych klauzul przekroczył 2400 pozycji, parę osób uznało walkę z klauzulami niedozwolonymi za dobry sposób na biznes, ale fakt, co można zawrzeć w umowie z konsumentem, nie przebił się do szerszej świadomości społecznej. Dowodem na to jest lipcowa „inicjatywa” rodem z Tarnowa – kilka osób działając przez prawnika postanowiło sprawdzić regulaminy polskich sklepów internetowych i wyciągnęło z tego odpowiednie wnioski. Sprawa podobno może dotyczyć nawet 2600 podmiotów. Więcej informacji na ten temat w publikacji w serwisie ekomercyjnie.pl.

Na podstawie przedstawionego krótkiego listu trudno podawać szczegóły tej akcji (wszak nie wiadomo nawet czy pozwy rzeczywiście wpłynęły), ale wydaje się, że ww. osoby przyjęły strategię bliską stosowanej przez Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z Poznania (wcześniej z Zielonej Góry). Lexus jest odpowiedzialne za jedną czwartą wszystkich wpisów w rejestrze (choć jest to trochę mylące, bo pierwsza wzmianka o Stowarzyszeniu pojawia się przy wpisie 1280 i od tego miejsca występuje już niemal co drugą pozycję).

Chyba trudno znaleźć prawnika zajmującego się prawem konsumenckim, który w tej czy innej postaci nie zetknął się z Lexus. Schemat działania jest prosty. Lexus przegląda treści znajdujących się w Internecie regulaminów pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych. Następnie, w zależności od liczby naruszających postanowień, przygotowuje odpowiednią ilość pozwów (zasada jedna klauzula – jeden pozew jest tutaj bardzo istotna). Firma dowiaduje się o powództwie wraz z doręczeniem odpisu pozwu (pozwów) z Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone jest postępowaniem gospodarczym, co oznacza, że pozwany powinien wnieść odpowiedź na pozew w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania. W odpowiedzi powinien podać wszystkie twierdzenia, zarzuty lub dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba, że wykaże, że ich powołanie w odpowiedzi na pozew nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. Pozwany może przykładowo wywodzić, że zaniechał stosowania regulaminu ponad sześć miesięcy przed datą wniesienia pozwu, udowodnienie czego spowoduje oddalenie powództwa. Niewniesienie odpowiedzi na pozew może spowodować wydanie przez sąd wyroku zaocznego.

Po wniesieniu odpowiedzi pozwany otrzyma e-mail ze strony Lexus z propozycją zawarcia ugody pozasądowej (ugoda sądowa jest niedopuszczalna). Lexus zaproponuje pozwanemu cofnięcie powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczeń (sąd może uznać takie cofnięcie za niedopuszczalne w ściśle określonych przypadkach - art. 47913 kpc) w zamian za uiszczenie honorarium radcy prawnego (360 złotych) informując jednocześnie, że nieskorzystanie z tej propozycji może spowodować wyższe koszty po stronie pozwanego (600 złotych opłaty stałej, 360 złotych tytułem zastępstwa procesowego oraz ok. 1000 złotych za publikację wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Wybór dalszej drogi zależy więc od pozwanego.

O skuteczności tego typu działań świadczy rejestr klauzul niedozwolonych wypełniony wpisami dokonanymi z inicjatywy Stowarzyszenia Lexus. Model biznesowy opiera się na wspomnianej powyżej zasadzie „jedna klauzula – jeden pozew”, ponieważ koszty zastępstwa procesowego dotyczą każdego powództwa oddzielnie. Mnożąc liczbę wpisanych klauzul przez 360 złotych (koszt zastępstwa procesowego) wychodzi, że przychód po stronie pełnomocnika Lexus to ponad 220 tysięcy złotych. Ile firm skorzystało z propozycji ugody nie dowiemy się pewnie nigdy.

Pozostaje oczywiście pytanie, co robić, aby do opisanych powyżej sytuacji nie doszło.

Po pierwsze, nie dawać szansy. Zastanawiające jest, że rejestr zawiera wiele klauzul o bardzo podobnym brzmieniu (np. zastrzeżenie właściwości sądu miejsca siedziby usługodawcy). Wynika to chyba z faktu „podglądania” konkurencji przy sporządzaniu regulaminów.

Po drugie, korzystać ze wzorów z głową. Rejestr klauzul wskazuje, że błędy popełniają wszyscy od małych do bardzo dużych przedsiębiorstw i wcale nie jest tak, że porównanie swojego regulaminu z regulaminem jakiegoś potentata zapewni bezpieczeństwo.

Po trzecie, lepiej pokazać projekt regulaminu prawnikowi albo przynajmniej skonfrontować zapisy z rejestrem klauzul (choćby korzystając z odpowiedniego serwisu) i postanowieniami kodeksu cywilnego. Ewentualne koszty związane z wyrokiem sądu lub ugodą mogą wydawać się niewielkie, ale przecież wpisu w rejestrze nie będzie można usunąć, a ugoda z jednym powodem nie wyklucza powództwa innej osoby. Nawet po usunięciu niedozwolonej klauzuli z regulaminu, przez sześć miesięcy każdy, kto według oferty stosującego klauzulę mógłby zawrzeć z nim umowę, może żądać uznania jej za niedozwoloną przez sąd. O ile jedna ugoda może być opłacalna, to druga, trzecia i następne tracą bardzo na atrakcyjności.


Komentarze
Krzysztof Lehmann: Witam, Również zgadzam się z tym, że przedsiębiorcy powinni lepiej dbać o swoje regulaminy. Nie sądzę jednak, aby był to dobry pomysł weryfikować regulamin za pomocą automatu na stronie, którą Pan podaje. Mało efektywne, jeśli coś robić to warto zrobić to dobrze, szczególnie że rejestr nie jest zbiorem zamkniętym. Podobny efekt osiągniemy za pomocą ALT + F. Dodatkowo należy zadbać o to, aby w regulaminie znalazły się informacje, które przedsiębiorca musi udostępniać konsumentom przed zawarciem umowy - mając w względzie możliwość kontroli ze strony UOKiKu w oparciu o art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (kara do 10% przychodów). Pozdrawiam, PS. zapowiada się interesująca strona, życzę sukcesów i systematyczności w publikacji nowych artykułów.
2011-10-18

Paweł Lipski: Dziękuję za zainteresowanie moim artykułem. Chciałbym tylko wyjaśnić, że nie zajmuję w nim stanowiska w sprawie wyszukiwarek klauzul niedozwolonych. Umieszczenie odnośnika do wyszukiwarki miało na celu jedynie wskazanie czytelnikom istnienia takiej możliwości. Jeżeli o mnie chodzi to analizę regulaminu rozpoczynam zawsze od treści art. 385(1) i nast. kodeksu cywilnego oraz dostępnej literatury branżowej. Dopiero później porównuję "podejrzane" klauzule z rejestrem.
2011-10-21
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Dzieje się

Mamy przyjemność być patronem ogólnopolskiego konkursu "IP Challenge", mającego na celu wyłonienie studentów o największej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.

Więcej o konkursie »

Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Notariusz Szamotuły komentuje Aplikacja i strona to nie wszystko
Archiwum
2018
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)dane osobowe (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)webinarium (8)własność intelektualna (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)sklepy internetowe (2)RODO (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Uber (2)Chambers & Partners (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)Platformy internetowe (2)SABAM. Scarlet Extended (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)usługi prawne (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)FinTech (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)cyberbezpieczeństwo (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)ochrona dóbr osobistych (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)ochrona wizerunku (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)trwały nośnik (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)operatorzy witryn indeksujących (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)smart contracts (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)serwis społecznościowy (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)dostawcy usług cyfrowych (1)patenty (1)geoblokowanie (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)operator usług kluczowych (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)Royal Wedding (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)ochrona prywatności (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)monitoring internetu (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)sunrise period (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)usługi płatnicze (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)ethereum (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)sieci peer-to-peer (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)Dostawcy treści online (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)cross-border portability (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)usługi cyfrowe (1)prawa artystów wykonawców (1)eksport danych (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję