2011-11-18
„Instrument Opcjonalny” nie bez kontrowersji

Autorką tego artykułu jest Aleksandra Kunkiel-Kryńska, prawnik w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Pisaliśmy niedawno o założeniach projektu rozporządzenia z dnia 11 października 2011 r. w sprawie wspólnego europejskiego prawa sprzedaży (tzw. „Niebieski przycisk”, „Instrument Opcjonalny”). Akcja propagandowa rozporządzenia trwa. Dnia 9-10 listopada miała miejsce w Warszawie międzynarodowa konferencja, która została zatytułowana przez organizatorów (w tym polską Prezydencję oraz Komisję Europejską) „Europejskie Prawo Kontraktowe – znoszenie barier rynku wewnętrznego dla wzrostu”. Mieliśmy przyjemność w niej uczestniczyć.

Temat jest aktualny i ciekawy. Jeśli bowiem projekt rozporządzenia zostanie przyjęty, to w niedalekiej przyszłości zostanie wykreowany drugi – obok krajowego - reżim przepisów sprzedaży. Tak więc strony umowy sprzedaży będą mogły poddać ją nowemu, europejskiemu prawu (nowe przepisy będą mogły być wykorzystywane w transakcjach B2C oraz B2B – z tym zastrzeżeniem dla tych ostatnich, że co najmniej jedna ze stron jest małym lub średnim przedsiębiorcą tj. zatrudnia mniej niż 250 osób oraz ma limitowaną wysokość obrotu). Projekt rozporządzenia nie jest pozbawiony wątpliwości i kontrowersji szczególnie ze strony prawników – praktyków oraz specjalistów zajmujących się prawem unijnym i jego relacjami z prawem krajowym. Z drugiej jednak strony wzbudza duży entuzjazm wśród polityków (i tych polskich i tych europejskich). Nie ulega wątpliwości, że przyjęcie europejskiego prawa dla podstawowej dla obrotu handlowego umowy sprzedaży byłoby dużym wydarzeniem i sukcesem politycznym Unii borykającej się obecnie z kryzysem gospodarczym.

Projekt rozporządzenia na pierwszy rzut oka wygląda innowacyjnie i atrakcyjnie. Komisja proponuje opcjonalny reżim prawny dotyczący sprzedaży (tj. strony będą mogły się na niego zdecydować), jednolity w całej Unii Europejskiej (moduły dotyczące sprzedaży zostały w dużej mierze przejęte z projektu dyrektywy o prawach konsumentów, która została przyjęta w ograniczonym kształcie). Jak już wcześniej pisaliśmy, instrument taki ma szansę zminimalizować koszty przedsiębiorców prowadzących działalność transgraniczną. Chodzi o koszty poznawania, przestrzegania i dostosowywania umów do zróżnicowania przepisów dotyczących sprzedaży w poszczególnych państwach członkowskich. Obecnie wielu przedsiębiorców rezygnuje z zawierania umów on-line z konsumentami z niektórych państw członkowskich (co ciekawe, uczestnicy konferencji podawali przykłady zakupów artykułów dziecięcych sprzedawanych przez Internet z Niemiec do Austrii). Co więcej, niewykluczone, że Instrument Opcjonalny będzie używany jako „narzędzie marketingowe” przez niektórych przedsiębiorców, zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania. Można sobie bowiem wyobrazić sytuację, że przedsiębiorca prowadzący sklep on-line promuje swoją działalność i zachęca konsumentów do zawierania z nim umów zgodnie z europejskimi „bezpiecznymi” przepisami o sprzedaży.

Różnice zdań co do projektu rozporządzenia widoczne są między organizacjami konsumenckimi (akcentują aspekty informowania, zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów w rozporządzeniu) i organizacjami przedsiębiorców (korzyści wynikające z ujednolicania prawa w UE).

Pojawiają się tu jeszcze inne problemy. Po pierwsze, uczestnicy konferencji wskazywali wątpliwości co do traktatowych podstaw prawnych przyjęcia rozporządzenia (bezpośrednio skutecznego w państwach członkowskich, nie wymagającego implementacji charakterystycznej dla dyrektyw) o bardzo szerokim zakresie – obejmującego zarówno obrót mieszany, jak i transakcje profesjonalne. Podstawą prawną miałby być art. 114 TFUE, który przewiduje harmonizację prawa w celu budowania rynku wewnętrznego UE. Niemniej zgodnie z orzecznictwem TS art. 114 TFUE nie może służyć jako podstawa prawna działań prawodawczych w każdym przypadku, gdy rynek nie funkcjonuje prawidłowo (C-376/98). Pojawia się więc pytanie, czy Unia posiada kompetencje do tak szerokiego i głębokiego „wejścia” w kompetencje prawodawcze państw członkowskich i ustanowienia drugiego reżimu prawa umów w prawie krajowym każdego państwa członkowskiego. W obliczu tych problemów alternatywną podstawą prawną mógłby być art. 352 TFUE. Dyskusja na ten temat ma jednak charakter teoretyczny, bardziej interesujące wydaja się natomiast potencjalne trudności interpretacyjne związane ze stosowaniem nowych przepisów.

Mimo deklaracji Komisji o wykreśleniu z projektu znacznej liczny pojęć nieostrych (np. reasonableness), projekt rozporządzenia ciągle zawiera wiele pojęć nieostrych, niedookreślonych (np. art. 2 pkt b - „dobra wiara i uczciwy obrót” oznacza normę zachowania cechującego się uczciwością, otwartością i uwzględnianiem interesów drugiej strony danej transakcji lub stosunku; art. 59 kwestie istotne przy wykładni umowy to m.in. zwyczaje, które byłyby uznawane za ogólnie przyjęte przez strony, praktyki przyjęte między stronami). Pojęcia użyte w rozporządzeniu powinny być więc interpretowane autonomicznie, unijnie (art. 4 projektu), a więc niezależnie od przyzwyczajeń, tradycji i dotychczasowego orzecznictwa krajowego. Będzie to wyzwanie dla środowiska prawniczego, które będzie musiało wykazać się dużą otwartością na nowe zasady jak i umiejętnością ich zaadaptowania do potrzeb swoich klientów. Zostanie tu także wyeksponowana rola interpretacyjna ETS, który jako jedyny „może decydować” o wykładni postanowień aktów unijnych. Wydaje się więc, że w dłuższej perspektywie czasowej czeka nas wiele nowych spraw z tego zakresu przed ETS.

Kwestia otwartą pozostaje jak europejscy przedsiębiorcy „przyswoją” nowe, europejskie przepisy. Czy ograniczą działalność do transakcji krajowych czy znajdą skuteczny, dobrze funkcjonujący instrument prawny dla działalności transgranicznej? Czekamy więc na praktyczny test nowej regulacji.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Notariusz Szamotuły komentuje Aplikacja i strona to nie wszystko
Archiwum
2018
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)dane osobowe (12)cloud computing (12)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)e-sklep (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)własność intelektualna (8)webinarium (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)utwory (6)licencja (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)Znalezione Polubione (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawo konsumenckie (5)prawnicy (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)embedding (5)dozwolony użytek (5)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)chmura (4)reklama (4)dane (4)copyrights (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)treści (3)RODO (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)baza danych (3)monitorowanie użytkowników (3)ryzyka cloud computing (3)inwigilacja w sieci (3)Usedsoft (3)sprzedaż programu (3)link (3)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Uber (2)Chambers & Partners (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)metawyszukiwarki (2)prawa producentów fonogramów (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)GIODO (2)ankiety online (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)Platformy internetowe (2)SABAM. Scarlet Extended (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)cookies (2)FinTech (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)sztuczna inteligencja (2)prawo angielskie (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)administrator forum internetowego (2)cloud computing dla prawników (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)QC Leisure (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)odpowiedzialność pośredników (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)aplikacja mobilna (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)gry hazardowe (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)RODO w ubezpieczeniach (1)adaptacje filmowe utworów (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)pobranie (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)Murphy (1)Creative Commons (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)transmisja (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)ochrona opisów produktów (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)sunrise period (1)podatki (1)certyfikat (1)social media (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)loterie (1)sieci peer-to-peer (1)atak hakerski (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)fan page (1)bring your own device (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)usługi cyfrowe (1)prawa artystów wykonawców (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)Deutsche Grammophon (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję