2016-03-01
Nowe rozporządzenie o unijnym znaku towarowym zmieni więcej niż myślisz

Nie przegap zmian, które wpłyną na zakres ochrony Twojego znaku towarowego zarejestrowanego w systemie europejskim. Planujesz zgłosić do rejestracji nowy znak? Pośpiesz się! Jeszcze przez 3 tygodnie możesz sporo zaoszczędzić.

Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 wprowadza istotne zmiany do rozporządzenia 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dotychczasowa nazwa: Rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego) – zarówno dla osób planujących wystąpić o rejestrację unijnego znaku towarowego, jak i dla aktualnych właścicieli praw ochronnych na już zarejestrowane znaki, a także dla potencjalnych naruszycieli.

Od 23 marca nazwa „wspólnotowy znak towarowy” zostanie zastąpiona „unijnym znakiem towarowym”, ale to najmniej istotna z wchodzących w życie zmian. Ważniejsze dotyczą sposobu występowania z wnioskiem o ochronę znaku, praw przysługujących jego właścicielowi, kosztów rejestracji oraz nowych rodzajów roszczeń przysługujących uprawnionemu.

Nowości w procedurze zgłoszeniowej

Z nadejściem wiosny zniknie możliwość dokonywania zgłoszenia unijnego znaku towarowego za pośrednictwem krajowego urzędu patentowego. Zgłoszenie będzie musiało być zaadresowane bezpośrednio do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dotychczas: Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) lub wysłane drogą elektroniczną. Zmieniają się również stawki opłat za zgłoszenie i ochronę. Chociaż zapowiadano znaczne ich obniżenie, to w istocie różnica w kosztach podstawowych wynosi zaledwie 50 euro. Za 1000 euro (850 euro przy zgłoszeniu elektronicznym) podmiot występujący o ochronę zgłosi znak towarowy tylko dla jednej klasy towarów lub usług. Za każdą kolejną klasę ochrony będzie musiał sporo dopłacić (za drugą klasę – 50 euro, za każdą kolejną – po 150 euro). W modelu obowiązującym dotychczas opłata 1050 euro (900 euro przy zgłoszeniu elektronicznym) dawała możliwość zgłoszenia znaku w trzech klasach. Nadchodząca zmiana będzie więc dla wielu przedsiębiorców niekorzystna finansowo, a planujący rejestrację znaku dla większej ilości klas mają ostatnie tygodnie na skorzystanie z niższej opłaty ogólnej. Pozytywnie należy natomiast ocenić znaczne obniżenie kosztów przedłużenia ochrony znaku – cena podstawowa dla znaku chronionego w jednej klasie towarów lub usług spadnie z 1500 euro na 1000 euro (850 euro przy przedłużeniu drogą elektroniczną).

Nowi pretendenci do ochrony swoich znaków powinni również zwrócić uwagę na precyzyjny sposób oznaczania klas towarów i usług, dla których znak ma uzyskać ochronę. Rozporządzenie wprowadza zasady, według których użycie ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej w celu ustalenia towarów objętych rejestracją znaku towarowego należy interpretować wg dosłownego znaczenia tych nagłówków. Jeśli więc dotychczas pojęcie „maszyny i obrabiarki” w klasie 7 wg niektórych interpretatorów rozciągało się na wszystkie kategorie towarów w tej klasie wymienione, w tym np. „grabie do zgrabiarek”, to pod rządami nowego rozporządzenia „maszyny i obrabiarki” należy rozumieć w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Zmiana sytuacji osób uprawnionych do znaku

W kontekście wyżej opisanej zasady dotyczącej nazewnictwa towarów w zgłoszeniu, szczególna procedura zmiany zakresu ochrony znaku została przewidziana dla uprawnionych, którzy zarejestrowali swój znak przed 22 czerwca 2012 r. i przy rejestracji użyli ogólnych nagłówków klas. W terminie do 24 września 2016 r. mogą oni złożyć w Urzędzie oświadczenie doprecyzowujące zakres towarów, wobec których zależało im na ochronie znaku. Znaki podmiotów, które przegapią termin do złożenia oświadczenia będą chronione tylko dla towarów dosłownie wymienionych w nagłówkach klasy. Warto więc upewnić się, że ten kazus nie dotyczy naszego znaku towarowego. Od 23 marca uprawniony będzie mógł również zakazać osobie prawnej używania nazwy handlowej identycznej lub podobnej do zarejestrowanego znaku towarowego, i to niezależnie od tego, czy podmiot korzystający z nazwy handlowej działał w sposób uczciwy i w dobrej wierze, czy też nie. Powyższe nie dotyczy praw takiego podmiotu nabytych przed zgłoszeniem znaku towarowego do rejestracji.

Nowe sposoby na zwalczanie naruszeń

Kolejną ważną i pozytywną dla uprawnionych zmianą prawa unijnego jest wprowadzenie do rozporządzenia roszczenia o charakterze zapobiegawczym. Art. 9a rozporządzenia przewiduje, że jeżeli zachodzi chociażby tylko ryzyko naruszenia praw do znaku towarowego poprzez umieszczanie na towarach identycznych lub podobnych do tych, dla których znak towarowy został zarejestrowany, ich etykietach lub opakowaniach oznaczeń identycznych lub podobnych do chronionego znaku towarowego, to wówczas właściciel praw do tego znaku ma prawo zakazać umieszczania takiego oznaczenia na tych towarach, etykietach i opakowaniach, a także zakazać czynności przygotowawczych do wykorzystania tego oznaczenia na rynku. Za czynności przygotowawcze uznaje się oferowanie i wprowadzanie do obrotu, ale także magazynowanie i transport opakowań, etykiet i metek dla towarów. Przepis ten z pewnością znacznie poszerza uprawnienia związane z posiadaniem prawa ochronnego do znaku towarowego. Pojawia się jednak wątpliwość, czy przez ogólne pojęcie „istnienia ryzyka” naruszenia nie będzie on nadużywany przez uprawnionych i nie sparaliżuje konkurencji na rynku.

To dopiero początek rewolucji

Nowe rozporządzenie o unijnym znaku towarowym jest pierwszą z zapowiadanych zmian w prawie znaków towarowych. W dniu 12 stycznia weszła w życie Dyrektywa nr 2015/2436 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych modernizująca systemy ochrony w krajach Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mają 3 lata na jej implementację, natomiast w zakresie przepisów dotyczących unieważniania i wygaszania znaków towarowych aż 6 lat. Pierwsze ważne zmiany zaczną w Polsce obowiązywać już w połowie kwietnia 2016 r. Na ich temat już wkrótce przeczytacie w kolejnych wpisach na naszym blogu. 

 

Autorką wpisu jest Katarzyna Lejman


Komentarze
Aplikant: Jaki jest najszybszy sposób zarejestrowania znaku towarowego? Znajomy opowiadał mi, że potrzeba strasznie dużo czasu aby to zrobić. Jest możliwość złożenia wniosku online?
2016-03-02

Katarzyna Lejman: Dziękuję za komentarz. Zgłoszenie znaku do rejestracji w systemie europejskim za pośrednictwem formularzy online umożliwia strona internetowa Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego: https://oami.europa.eu/ohimportal (tryb "fast track"). Unia Europejska dąży do tego, aby rejestracja znaków towarowych w systemie europejskim trwała 8-11 tygodni od opłacenia wniosku. UHRW deklaruje, że jeżeli nie pojawią się żadne poważne wątpliwości, znak zgłoszony przez Internet powinien zostać zarejestrowany nawet o połowę szybciej. Na marginesie dodam, że również nasz polski Urząd Patentowy daje możliwość zgłaszania znaków do rejestracji drogą elektroniczną (za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP).
2016-03-02
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Parts Store komentuje Strategia i jeszcze raz strategia
Archiwum
Tagi
prawo autorskie (33)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)dane osobowe (13)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)e-sklep (11)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)webinarium (8)własność intelektualna (8)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)licencja (6)utwory (6)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)nowe technologie (6)dyrektywy (6)dowody (5)poufność (5)orzeczenia (5)technologie (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)bazy danych (4)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)RODO (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)domeny (3)art. 14 uśude (3)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)usługi prawne (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)sztuczna inteligencja (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)prawo angielskie (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)cyberbezpieczeństwo (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)kancelaria prawna (2)LegalTech (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Royal Wedding (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)ochrona prywatności (1)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)sunrise period (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)ETIAS (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)atak hakerski (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)usługi cyfrowe (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)ochrona dóbr osobistych (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)ochrona wizerunku (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)cyfrowa transformacja (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)dane nieosobowe (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)RODO w ubezpieczeniach (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)patenty (1)dostawcy usług cyfrowych (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)operator usług kluczowych (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję