2011-11-10
Art. 14 uśude wkracza do Sądu Najwyższego

Autorem tego artykułu jest Przemysław Walasek.

Ograniczenie odpowiedzialności operatorów serwisów społecznościowych (host providerów) za treści umieszczane przez ich użytkowników ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania dzisiejszego Internetu. Podstawą ograniczenia odpowiedzialności jest tytułowy artykuł 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną („uśude”), którego treść – wraz z treścią równie istotnego art. 15 wspomnianej ustawy, rozstrzygającego o braku obowiązku monitorowania treści użytkowników – konsekwentnie przebija się do świadomości prawników. Dlatego też warto zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2011 roku (IV CSK 665/10). Jest to bowiem pierwsze rozstrzygnięcie, w którym Sąd Najwyższy zajął stanowisko w kwestii odpowiedzialności host providera za przechowywane treści na gruncie art. 14 uśude. 

Sprawa dotyczyła wpisu umieszczonego na forum dyskusyjnym serwisu internetowego Gazeta Online Elbląg prowadzonym przez miasto Elbląg. Co ciekawe, powodem był użytkownik, który ogłosił na tym forum, że posiada kompromitujące fotografie osób zasiadających we władzach miasta, a ich treść określił jako „seks aferę”. Dało to początek żywiołowej dyskusji na forum, w ramach której jeden z internautów ujawnił imię i nazwisko wspomnianego użytkownika, określił jego działania jako szantaż i marną prowokację wskazując na ich bezprawność oraz sugerując odpowiedzialność karną. Użytkownik uznał, że taki wpis narusza jego dobra osobiste. Ustaliwszy przy pomocy policji, że wspomniany wpis został umieszczony z komputera o numerze IP należącym do miasta Elbląg, wniósł przeciwko gminie powództwo o ochronę dóbr osobistych. Sąd Okręgowy oddalił powództwo nie doszukując się naruszenia dóbr osobistych, podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny oddalając apelację użytkownika wniesioną od wyroku Sądu Okręgowego. Użytkownik wniósł więc skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

W uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego znalazło się szereg istotnych twierdzeń nie tylko w kontekście funkcjonowania forów internetowych, lecz serwisów społecznościowych w ogóle:

  • na internetowym forum dyskusyjnym można sobie pozwolić na większą swobodę wypowiedzi. Publikując kontrowersyjne materiały należy się liczyć z „negatywną i ostrą oceną internautów, wyrażających własne, niekoniecznie uzasadnione stanowisko”;
  • „zdekonspirowanie” anonimowego forowicza samo w sobie nie może stanowić naruszenia jego dóbr osobistych, chyba że „łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności, godności osobistej, itp.” W rezultacie wspomniany wyżej użytkownik „powinien był się także liczyć z możliwością ujawnienia jego danych osobowych przez anonimowego internautę, co niewątpliwie nie narusza dóbr osobistych”;
  • podmiot świadczący w Internecie usługę nieodpłatnego portalu dyskusyjnego nie ma obowiązku organizowania tej działalności w sposób umożliwiający ustalenie danych osobowych osób umieszczających wpisy na tym portalu. Globalna sieć może być wykorzystywana do świadczenia różnego rodzaju usług – charakterystyczną cechą niektórych z nich (np. usługi portalu dyskusyjnego) jest właśnie anonimowość osób korzystających z usług;

Wbrew stanowisku sądów niższych instancji Sąd Najwyższy uznał, że do naruszenia dóbr osobistych jednak doszło, a odpowiedzialność w tym zakresie ponosi jednakże bezpośredni sprawca, a więc autor wpisu. Równocześnie brak było podstaw do przyjęcia odpowiedzialności operatora forum internetowego jako pomocnika. Niejako mimochodem Sąd Najwyższy wskazał na art. 14 uśude, stwierdzając równocześnie, że skoro podstawą roszczeń przeciwko operatorowi forum nie były zarzuty dotyczące przepisów uśude, „nie można przyjąć odpowiedzialności strony pozwanej [tj. miasta Elbląga- P.W.] za naruszenie dóbr osobistych powoda [wspomniany wyżej użytkownik – P.W.] także na podstawie art. 14 ust. 1 uśude”.

Taki wniosek trochę zaskakuje. Skoro w ramach zarzutów podniesionych przez użytkownika Sąd Najwyższy dość szczegółowo rozważył odpowiedzialność operatora forum internetowego za naruszenie dóbr osobistych w związku z treścią wpisów umieszczonych na forum, to nie można – niezależnie od argumentacji użytej przez poszkodowanego celem uzasadnienia swych roszczeń – pomijać w tych rozważaniach art. 14-15 uśude. Przepisy te mają bowiem w tym zakresie absolutnie kluczowe znaczenie – pytanie, czy operator serwisu otrzymał wiarygodną wiadomość i zachował się zgodnie ze swoimi obowiązkami wynikającymi z art. 14 uśude decyduje przecież o tym, czy host provider w ogóle może ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność za treści umieszczane przez użytkowników forum. Art. 14 uśude powinien był więc służyć jako punkt wyjścia dla jakiejkolwiek dalszej analizy odnośnie odpowiedzialności miasta Elbląg. Jeśli miasto wiedziało o bezprawnym charakterze danego wpisu na forum (np. uzyskało od użytkownika wiarygodną wiadomość) i mając tę wiedzę nie uniemożliwiło dostępu do takiego wpisu, ponosi odpowiedzialność za jego treść na zasadach ogólnych. Dopiero taka konstatacja otworzyłaby pole do (skądinąd ciekawych) rozważań dotyczących odpowiedzialności operatora forum za potencjalne naruszenie dóbr osobistych. W przeciwnym bowiem wypadku ustalenie, że operator forum nie wiedział o bezprawnym wpisie lub mając taką wiedzę niezwłocznie uniemożliwił do niego dostęp byłoby w zupełności wystarczające do uznania braku jego odpowiedzialności za treści na forum i w rezultacie do oddalenia skargi kasacyjnej.

Ale znaczenie omawianego orzeczenia dla praktyki stosowania art. 14 uśude jest mimo tego trudne do przecenienia, tym bardziej jeśli uwzględnić, że oba sądy niższej instancji nie zauważyły tej problematyki w ogóle… 
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
E-mail (ukryty)
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Dzieje się

Mamy przyjemność być patronem ogólnopolskiego konkursu "IP Challenge", mającego na celu wyłonienie studentów o największej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.

Więcej o konkursie »

Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Zwięźle i praktycznie o nowych technologiach oraz prawie własności intelektualnej i jego zastosowaniu w sieci.

O autorach
Prawo konsumenckie
Ostatnie komentarze
Notariusz Szamotuły komentuje Aplikacja i strona to nie wszystko
Pomoc prawna komentuje Aplikacja i strona to nie wszystko
Archiwum
2018
Tagi
prawo autorskie (32)e-commerce (20)Internet (18)artykuły prasowe (18)Nowe prawo konsumenckie (17)
naruszenie prawa w internecie (14)orzecznictwo TSUE (13)konsumenci (13)cloud computing (12)e-sklep (11)znaki towarowe (11)regulaminy (11)e-handel (11)opłaty reprograficzne (11)sklep internetowy (11)dane osobowe (10)licencje (10)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (10)orzecznictwo sądów polskich (10)numer IP (10)e-sprzedaż (9)klauzule abuzywne (8)sprzedaż w internecie (8)handel elektroniczny (8)webinarium (8)własność intelektualna (8)copyright levies (7)prawo europejskie (7)udostępnianie danych osobowych (7)informatyka śledcza (7)bezpieczeństwo danych (7)identyfikacja po numerze IP (7)linkowanie (7)opłaty od urządzeń i czystych nośników (7)TSUE (6)oprogramowanie (6)odpowiedzialność host provider'ów (6)identyfikacja sprawcy w internecie (6)Znalezione Polubione (6)hosting provider (6)sprawy sądowe (6)dyrektywy (6)licencja (6)utwory (6)orzeczenia (5)spory konsumenckie (5)dozwolony użytek (5)embedding (5)platforma ODR (5)kopia (5)embeding (5)prawnicy (5)prawo konsumenckie (5)umowy prawnoautorskie (5)forum internetowe (5)service provider (5)dowody (5)poufność (5)zamówienia publiczne (4)sprzedaż (4)utwór (4)blockchain (4)embed (4)usługi świadczone drogą elektroniczną (4)umowy prawno-autorskie (4)linking (4)autorskie prawa majątkowe (4)wyczerpanie prawa (4)retencja danych (4)wyszukiwarka (4)nowe technologie (4)użytek prywatny (4)prawa pokrewne (4)chmura (4)reklama (4)rozpowszechnianie (4)dane (4)telekomunikacja (4)program komputerowy (4)copyrights (4)embedowanie (4)ADR (4)dokumenty elektroniczne (4)bazy danych (4)technologie (3)domeny (3)art. 14 uśude (3)monitorowanie użytkowników (3)baza danych (3)ryzyka cloud computing (3)Usedsoft (3)inwigilacja w sieci (3)sprzedaż programu (3)link (3)treści (3)bitcoin (3)ochrona baz danych (3)ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (3)utwory przyszłe (3)EuroZamowienia.pl (3)monitorowanie treści (3)hosting (3)Oracle (3)umowy o przeniesienie praw autorskich (3)dyrektywa 2001/29 (2)cookies (2)Svensson (2)organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (2)nadania (2)dyrektywa w sprawie ochrony programów komputerowych (2)FinTech (2)dystrybucja (2)audyt oprogramowania (2)cloud computing dla prawników (2)administrator forum internetowego (2)ukierunkowane (2)udostępnianie utworu (2)metawyszukiwarka (2)reklamacje (2)właściwości pliku (2)blog (2)sklepy internetowe (2)dyrektywa o handlu elektronicznym (2)przeniesienie autorskich praw majątkowych (2)NDA (2)naruszenia praw autorskich (2)Chambers & Partners (2)Uber (2)prawa autorskie do strony (2)Google (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)zakupy internetowe (2)legalny użytkownik (2)strona internetowa (2)wiarygodna wiadomość (2)koszt retencji danych (2)ukierunkowana (2)promocja (2)Facebook (2)prawa producentów fonogramów (2)metawyszukiwarki (2)licencja pudełkowa (2)varia (2)ankiety online (2)GIODO (2)SaaS (2)UOKiK (2)internet rzeczy (2)SABAM. Scarlet Extended (2)Platformy internetowe (2)umowa o zachowaniu poufności (2)aplikacje mobilne (2)spory transgraniczne (2)transmisja (1)Pez Hejduk (C-441/13) (1)YouTube (1)monitoring internetu (1)ochrona opisów produktów (1)kwalifikowany podpis elektroniczny (1)alternatywne metody rozstrzygania sporów (1)sunrise period (1)podatki (1)statystyka (1)Unijne rozporządzenie nr 2015/2424 (1)zasady etyki (1)synchronizacja (1)korzystanie z utworów w postępowaniach sądowych (1)certyfikat (1)social media (1)prawo angielskie (1)plagiat jawny (1)unijny znak towarowy (1)usługi płatnicze (1)loterie (1)podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (1)wiarygodne zawiadomienie (1)ethereum (1)UKE (1)egzemplarz (1)Procurement Explorer (1)sieci peer-to-peer (1)fan page (1)bring your own device (1)prawo odstąpienia (1)Dostawcy treści online (1)ACTA (1)artystyczne wykonanie (1)MS Word (1)tłumaczenie (1)Proseed (1)nowa ustawa (1)samochody autonomiczne (1)cross-border portability (1)prawa artystów wykonawców (1)Deutsche Grammophon (1)domena krajowa (1)artificial intelligence (1)eksport danych (1)korzystanie z dzieła w domenie publicznej (1)e-discovery (1)partnerstwo innowacyjne (1)QC Leisure (1)Pinckney C-170/12 (1)Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (1)RODO (1)Google Reader (1)konkurs w internecie (1)zmowy przetargowe (1)mechanizm opt-out (1)public viewing (1)dyrektywa 2009/24 (1)trade secrets (1)rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (1)OHIM (1)Aula Polska (1)odtwarzanie muzyki w miejscach publicznych (1)rejestracja domen (1)prawo do nadań (1)odpowiedzialność pośredników (1)kwalifikowany certyfikat (1)nadawcy radiowi i telewizyjni (1)ICANN (1)wprowadzenie do obrotu (1)BSA (1)ograniczenia przeniesienia praw (1)plagiat ukryty (1)WIPO (1)trwały nośnik (1)ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (1)Europejski Trybunał Praw Człowieka (1)aplikacja mobilna (1)plagiat (1)wspólnotowy znak towarowy (1)operatorzy witryn indeksujących (1)gry hazardowe (1)podpis elektroniczny (1)umowy na odległość (1)druk 3D (1)smart contracts (1)adaptacje filmowe utworów (1)patent (1)serwis społecznościowy (1)koszty cloud computing (1)BYOD (1)ustawa inwigilacyjna (1)Jednolity rynek cyfrowy (1)patenty (1)pobranie (1)właściwość sądu (1)odpowiedzialność za szkody (1)geoblokowanie (1)dyrektywa 2011/77/UE (1)screening (1)klasyfikacja nicejska (1)Coditel no. 1. (1)stosowne wynagrodzenie (1)jurysdykcja (1)baza EBD (1)sprzedaż serwisu (1)usługi dotyczące opakowań z cudzym znakiem (1)ambush marketing (1)domena publiczna (1)non disclosure agreement (1)startup (1)Murphy (1)Creative Commons (1)Coty Germany C-360/12 (1)EUIPO (1)prawo właściwe (1)prawa do fotografii produktów (1)czytnik (1)odbiorniki RTV w pokojach hotelowych (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję